Izvješće sa stručnih predavanja Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije hrvatske i KBC-a Sestre milosrdnice

Tijekom 2018. godine, u predavaonici Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, održano je niz stručnih predavanja za medicinske sestre i tehničare u organizaciji Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije (UMSTNKH)

Prije početka svakog predavanja glavna sestra Klinike za neurokirurgiju, Vesna Svirčević, mag. med. techn., održala je pozdravni govor u kojem se nerijetko osvrnula na važnost održavanja stručnih predavanja ovakvog tipa. Izvrsna stručna predavanja dala su našim medicinskim sestrama i tehničarima motivaciju za daljnje kontinuirano usavršavanje s ciljem pružanja što kvalitetnije zdravstvene skrbi.

Predavanja su bila vrednovana od strane Hrvatske komore medicinskih sestara, a odaziv polaznika nadmašio je sva očekivanja. 

Medicinske sestre i tehničari UMSTNKH održali su pet stručnih predavanja:

  1. Motivacija medicinskih sestara i tehničara – kvalitetnija zdravstvena njega (Mateo Kosier, bacc. med. techn., Mirjana Oršić, bacc. med. techn.)
  2. Etički aspekti istraživanja u sestrinstvu (Sanja Lešnjak, bacc. med. techn.)
  3. Važnost prijave ubodnog incidenta (Ljerka Armano, mag. med. techn., Vanja Ramljak, bacc. med. techn.)
  4. Utjecaj obrazovanja medicinskih sestara na kvalitetu zdravstvene njege (Lorena Manović, bacc. med. techn.)
  5. Skrb medicinskih sestara za bolesnike s traumatskom ozljedom mozga (Ivana Raković, mag. med. techn.)

Pripremila: Vanja Ramljak, bacc. med. techn.