Izvješće sa simpozija Društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HUMS-a

Pripremila: Gordana Novaković, mag.med.techn.

Od 19.-22. svibnja 2017.godine u Vodicama, u hotelu Olympia, održavao se 9. simpozij medicinskih sestara i tehničara nefrologije, dijalize i transplantacije, u organizaciji Društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju HUMS-a, usporedno s 8. Hrvatskim kongresom nefrologije, dijalize i transplantacije s međunarodnim sudjelovanjem.

Teme zastupljene na Simpoziju bile su iz zdravstvene njege u području transplantacije, akutne bubrežne ozljede, peritonejske  dijalize i hemodijalize, te nefrologije.

Izuzetno zanimljiva predavanja bila su iz svih područja koja su od izuzetne važnosti za bolesnike na dijalizi i za kvalitetu njihovih života, s naglaskom na socijalnu i palijativnu komponentu zdravstvene skrbi nefroloških bolesnika, te na prehranu kao važan faktora u njihovom liječenju. Ujedno je i hvalevrijedna bila razmjena iskustava s kolegama ostalih dijaliznih centara i odjela nefrologije.

Na Simpoziju su sudjelovale medicinske sestre i tehničari iz cijele Hrvatske, a vrlo aktivni sudionici bile su i medicinske sestre Zavoda za nefrologiju i dijalizu, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice i to:

  • Bahorik Marija, bacc.med.techn. i Truhan Zvjezdana, bacc.med.techn. održavši predavanje naziva: „Hemodijaliza: Krvožilni pristup-prikaz slučaja“,
  • Gordana Novaković, mag.med.techn. i Vesna Odobašić, bacc.med.techn. s izlaganjem: „Neurološke manifestacije komplikacija na hemodijalizi; centralni živčani sustav“,
  • Martina Peharec, m.s i Magdalena Brleković, m.s. s predavanjem naziva: „Procjena boli kod bolesnika oblikovanjem arteriovenske fistule“, te
  • Dijana Žuljević, bacc.med.techn. održavši predavanje: „Palijativna skrb kod bolesnika s završnom fazom bubrežne bolesti“.

U nedjelju 20.05.2017.godine održana je izborna skupština za izbor novog predsjednika/ce i tajnika/ce Društva, kao i novi izvršni odbor Društva. Između ostalog izabrane su i medicinske sestre Zavoda za nefrologiju i dijalizu, Klinike za unutarnje bolesti KBC Sestre milosrdnice, i to: za predsjednicu Društva nefrologije,dijalize i transplantacije HUMS-a izabrana je Gordana Novaković mag.med.techn., a Dijana Žuljević dipl.med techn. za člana izvršnog odbora.

Na kraju Simpozija, prije izborne skupštine Društva, podneseno je izvješće o radu i izvješće o  uspješnom sudjelovanju na kongresu EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association ) koji je održan u rujnu 2016. u Valenciji (Španjolska).