Izvješće sa 17. Stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske – Korčula

Od 21.9. – 24.9.2017. godine na Korčuli je održan 17. Stručni skup  s međunarodnim sudjelovanjem  Udruge medicinskih  sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske.

Na Skupu je bilo prisutno 130 medicinskih sestara/tehničara iz Hrvatske, Velike Britanije, Rusije, Makedonije, Slovenije i Njemačke. Bile su prikazane zanimljive teme iz gastroenterologije s posebnim naglaskom na IBD (engl. Inflammatory bowel disease), hepatologiju i endoskopiju, kompetencije medicinske sestre, intervencije, te sestrinske dijagnoze kod ovih bolesti. Poseban naglasak odnosio se na dezinfekciju i sterilizaciju kompletnog pribora i opreme. Upoznali smo se sa intervencijama medicinske sestre kod primjene biološke terapije i njezinim utjecajem na kvalitetu života bolesnika s IBD – om.

Iz KBC Sestre milosrdnice Skupu je prisustvovalo 11 medinskih sestara/tehničara, i to: sa Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinike za unutarnje bolesti 5 medicinskih sestara, te sa Klinike za kirurgiju 6 medicinskih sestara/tehničara. Prezentirano je šest tema, između ostalog, predavanja naziva: „Specifične kompetencije enterostomalnog terapeuta“ i „Zdravstvena njega bolesnika s intestinalnom fistulom“  koja je održala prvostupnica sestrinstva/enterostomalni terapeut, Ivanka Gašparić, i predavanje: „Perioperacijska njega  bolesnika kod hernie hiatalis“ održano od prvostupnice sestrinstva Ane Marije Krušić:

Osim radnog dijela, zanimljiva su bila i socijalna događanja, a slobodno vrijeme iskoristili smo za razgledavanje ljepota otoka i druženje sa kolegicama iz svih dijelova Hrvatske i gostujućih zemalja.

Izvješće pripremile: Milica Žilić, bacc. med. techn. i Jelena Šodec, bacc. med. techn.