Izvješće sa 16. Stručnog skupa operacijskih sestara Hrvatske

Od 26. do 28.10.2017. u Varaždinu se održavao 16. Stručni skup operacijskih sestara. Tema Skupa bila je „Nove tehnologije u operacijskoj sali.“ Ciljevi skupa bili su:

  • prezentacija postojećih znanja,
  • usvajanje novosti u profesiji i
  • promocija profesije.

Operacijske sestre Klinike za kirurgiju aktivno su sudjelovale s dva rada:

1. Principi rada operacijske sestre kod laserskih zahvata (Štefica Paljug, bacc. med. techn., Gabrijela Bajramović, bacc. med. techn., Jasna Miličević, bacc. med. techn.)

2. Principi rada operacijske sestre kod operacijskih zahvata  s  HIPEC-om (Marija Vajda, bacc. med. techn., Ante Kardum, med. techn., Gabrijela Bajramović, bacc. med. techn.)

Radove su prezentirale Štefica Paljug i Marija Vajda. Izložene nove tehnike operacija, kao i principi rada medicinskih sestara instrumentarki, izazvali su zanimanje sudionika Skupa te je potaknuta konstruktivna rasprava i diskusija.

Najbolja sestrinska operacijska praksa postiže se savjesnim postupcima i principima rada te primjenom novih znanja i vještina. Nove tehnologije i nove kirurške metode zahtijevaju spremnost za usvajanje novih znanja i vještina. Stručan, legalan i etičan rad, temeljen je na znanju o intraoperacijskoj skrbi, anatomiji i fiziologiji. Temeljen je na poznavanju kirurških metoda, kao i tehničkom znanju o primjenjivanim uređajima. Godišnji skup operacijskih sestara, prilika je da razmjenjujemo iskustva, prezentiramo naša znanja i iskustva, ali i da učimo. Ovakav oblik kontinuirane edukacije, važan je zbog unaprjeđenja svakodnevnog rada operacijske sestre koja mora biti spremna pratiti rad kirurga i uvođenje novih tehnologija.

Izvješće pripremila: Gabrijela Bajramović, bacc. med. techn.