Izvješće s X. simpozija Hrvatske udruge za rane u Vodicama

Od 20. do 21. 10. 2017. godine u Vodicama je održan 10. simpozij Hrvatske udruge za rane s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: „Značenje prevencije u razvoju kronične rane.“

Simpozij je bio podijeljen u dva dijela: u prvom dijelu govorilo se o važnosti prevencije kronične rane, a u drugom dijelu održane su radionice koje su se odnosile na praktičnu primjenu svih vrsta obloga dostupnih na tržištu.

Ciljevi Simpozija bili su osvijestiti važnost permanentne edukacije svih zdravstvenih djelatnika o zbrinjavanju bolesnika s kroničnom ranom, istaknuti važnost prevencije kronične rane kroz edukaciju bolesnika i obitelji, te osvjestiti važnost procijene rane i primijene prave obloge.

Postavljene ciljeve moguće je ostvariti stalnom edukacijom medicinskih sestara i tehničara, uspostavom suradnje sa stručnim i znanstvenim organizacijama i poznavanjem suvremenih vrsta obloga prisutnih na tržištu.

Stalno usavršavanje, primjena novih znanja i vještina u prevenciji rana, uspješnost preventivnih postupaka kao i timski rad, rezultira najboljom sestrinskom praksom. Holistički pristup zbrinjavanju bolesnika s kroničnom ranom rezultira boljom kvalitetom života, smanjuje troškove liječenja i broj dana hospitalizacije.

Simpoziju su prisustvovale medicinske sestre poliklinike Klinike za kirurgiju KBC – a Sestre milosrdnice: Ana Ilić, Željkica Šoški, Antonija Horvatić, Darinka Miković, Ivanka Gašparić i Jelena Šodec.

Slobodno vrijeme između predavanja i radionica iskoristili smo za razmjenu znanja i iskustava s kolegicama iz ostalih bolnica Republike Hrvatske, Slovenije i Švedske. Vrednovanje naših znanja izvršeno je kroz pismene ispite iz područja prevencije i zbrinjavanja rana, a za uspješno odrađene zadatke dobili smo potvrdnice.

Izvješće pripremile: Ana Ilić, bacc. med. techn. i Željkica Šoški, med. techn.