Izvješće s tečaja II kategorije za medicinske sestre i tehničare: „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“

Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn.

Dana 29.09.2016.g. održan je multidisciplinarni tečaj namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima naziva: „Multidisciplinarni postupak prevencije i skrbi dekubitalnog oštećenja“. Ovo je jedan od niza tečajeva koje organizira Ured za kvalitetu KBC Sestre milosrdnice, a cilj ovog je unaprjeđenje kvalitete zbrinjavanja pacijenata u prevenciji i zbrinjavanju dekubitalnog oštećenja.

U realizaciji Tečaja aktivno su sudjelovali svi zdravstveni profesionalci, članovi tima, koji pružaju zdravstvenu skrb u ovom području. Osim medicinskih sestara, izlagali su: liječnici, nutricionist i fizioterapeut. Oni su, svatko iz svoga područja, govorili o najboljoj praksi i najnovijim smjernicama u zdravstvenoj skrbi  pacijenata s rizikom za nastanak dekubitalnog oštećenja i prisutnim dekubitusom. Kroz tri radionice sudionici su obnavljali znanja i usvajali nova vezano uz pravilnu procjenu dekubitalnog oštećenja. Sudionici radionica su se imali priliku upoznati i s pravilnom i racionalnom primjenom propisanih pomagala koja su im dostupna u svakodnevnom radu.

Pojava dekubitusa u zdravstvenoj ustanovi je jedan od pokazatelja sigurnosti bolesnika. On se povezuje s kvalitetom  zdravstvene njege, te je i indikator kvalitete zdravstvene njege. Njegova pojava u zdravstvenoj ustanovi može imati brojne posljedice na sigurnost bolesnika, a time i na kvalitetu zdravstvene skrbi. Osim posljedica po bolesnike, on može negativno utjecati i na zdravstvene djelatnike, zdravstvene ustanove kao i na cijeli zdravstveni sustav jer dekubitalno oštećenje može imati za posljedicu različite komplikacije, produženje hospitalizacije, sudske tužbe i slično. Stoga su neophodne različite inicijative vezane za unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti u ovom području, a one koje će se provoditi u KBC-u Sestre milosrdnice, predstavljene su na kraju ovog Tečaja.

Na ovom Tečaju su osim medicinskih sestara KBC Sestre milosrdnice, sudjelovale kolegice i kolege iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova, medicinske sestre koje su u procesu školovanja kao i one koje provode edukaciju budućih medicinskih sestara, te medicinske sestre iz primarne zdravstvene zaštite. To je također doprinos u uspostavi kontakata i poboljšanju suradnje među zdravstvenim djelatnicima sve u cilju osiguranja kvalitete kontinuirane skrbi pacijenata, kao i njihove sigurnosti.