Izvješće s tečaja “Bol poslije operacije”

Prema definiciji Međunarodnog udruženja za izučavanje boli (The International Association for the Study of Pain – IASP): “Bol je neugodan osjetni i emocionalni doživljaj povezan sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisom u smislu takvog oštećenja”. Svjetski dan borbe protiv boli obilježava se 17. listopada, a svaka godina posvećena je određenoj vrsti boli proglašenoj od IASP – a. Ove godina posvećena je boli poslije operacije.

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije u suradnji s KBC – om Sestre milosrdnice organiziralo je 27.10. 2017. godine tečaj III kategorije naziva: „Bol poslije operacije„ te se na taj način pridružilo obilježavanju istog. Ujedno je to i nastavak kampanje koju  je HDMSARIST pokrenuo ove godine s ciljem senzibilizacije javnosti i medicinskog osoblja o problematici boli. Koliki je utjecaj boli na svakodnevno funkcioniranje pojedinca dovoljno govori podatak da je bol proglašena „petim vitalnim znakom.“

Tečaj je održan u Multimedijskom centru KBC – a Sestre milosrdnice te je sudionicima  istaknuta važnost multimodalnog i multidisciplinarnog pristupa boli. Naglašena je i važnost dobre komunikacije između članova tima i samog pacijenta u boli. Služba za liječenje boli (Acute Pain Service) predstavlja infrastrukturu, odnosno organizacijsku jedinicu koja osigurava sigurno i učinkovito liječenje boli. APS iz svoje tradicionalne uloge (usmjeren isključivo na liječenje akutne boli) danas sve više poprima novu ulogu, obuhvaćeni su svi bolesnici te oni s kompleksnim bolnim sindromom kroničnom boli ili opioid ovisni. Ivana Lubina, bacc. med. techn., prikazala nam je rad APS – a u KBC – u Osijek. Oni su prva ustanova koja je krenula s organiziranom Službom za liječenje boli.

U tretmanu akutne boli dostupno je više opcija analgezije, uključujući sistemsku analgeziju (primjena opioida ili NSAR) te regionalne tehnike analgezije. Odabiru analgezije pristupa se individualno za svakog pacijenta s ciljem što bolje i brže učinkovitosti sa što manje nuspojava. Danas se sve više prednost daje regionalnim tehnikama analgezije jer se upravo njome izbjegavaju nuspojave primjene opioida. Josip Brusić, bacc. med. techn., iz KBC – a Rijeka, približio je sudionicima ultrazvučno vođene tehnike anestezije/analgezije, njezine prednosti i ulogu medicinske sestre u izvođenju istog.

Kod određenog broja pacijenata nemamo izoliranu samo akutnu bol već vrlo često ona dolazi u kombinaciji s kroničnom boli. Liječenje boli kod takvih pacijenata vrlo je zahtjevna i u tom slučaju vrlo je važno prepoznati o kojoj se boli radi; vjerovati pacijentu. Zoran Sabljić, medicinski tehničar iz KBC – a Sestre milosrdnice, i Štefanija Pavlic Bermanec, mag. med. techn., iz ŽB Čakovec, kroz svoj prikaz slučaja ukazali su na važnost komunikacije između članova tima i samog pacijenta te kolika je važnost naše empatije u takvim slučajevima.

Kroz radionicu sudionici su se upoznali s jednim od načina analgezije primjenom PCA (Patient Controlled Analgesia) pumpi. Općenito govoreći, analgezija koju kontrolira pacijent odnosi se na proces u kojem pacijent može sam odrediti kada i koliko lijeka dobiva, bez obzira na metodu analgezije. Međutim, termin se češće koristi za opisivanje metoda ublažavanja boli koje koriste jednokratne ili elektroničke infuzijske uređaje (pumpe). Zaključak vrlo uspješnog Tečaja najbolje opisuje rečenica: „Oslobađanje od boli osnovno je ljudsko pravo, a ograničeno je samo našim znanjem.“ (Melzak i Wall)

Izvješće pripremila: Marica Jerleković, bacc. med. techn.