Izvješće s redovne Skupštine Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske

kbcsm neurokirurgija 2016Pripremila: Tanja Bokšić, bacc.med.techn.

Dana 30.listopada 2015. godine u predavaonici Klinike za neurokirurgiju, KBC-u Sestre Milosrdnice, održana je redovna Skupština Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske.

Skupštinu Udruge otvorila je predsjednica udruge Biljana Kurtović mag.med.techn. U skladu s novim Zakonom o udrugama jednoglasno je izglasan novi statut Udruge. Također, izglasano je predsjedništvo Udruge, Upravni, Stegovni, Nadzorni i  Arbitražni odbor. Na mandat od četiri godine za predsjednicu Udruge jednoglasno je izglasana i potvrđena Biljana Kurtović.