Izvješće s kongresa “Regional I.V. Leadership Summit: Leaders Teaching Leaders”

Od 17. do 19. listopada 2017. godine u Ljubljani je održan kongres pod nazivom Regional I.V. Leadership Summit: Leaders Teaching Leaders.

Na Kongresu su sudjelovale medicinske sestre  Klinike za kirurgiju, Ivana Komarica i Martina Vasilj. Program je bio podijeljen u naizmjenične dijelove predavanja i diskusiju. Tema Kongresa bili su intravaskularni kateteri. Prikazani su izazovi koji se stavljaju pred medicinske sestre pri održavanju centralnog i perifernog katetera, kao i prevencija infekcija. Prikazani su rezultati istraživanja i zdravstvena ekonomija koja je u korelaciji s uporabom katetera obloženih antibiotskim i klorheksidinskim filmom.

Slobodno vrijeme medicinske sestre iskoristile su kako bi podijelile iskustva s drugim kolegicama iz naše zemlje i drugih država. Edukacija na ovakvoj razini pruža priliku da, primjenom postojećih i novostečenih znanja u svakodnevnom procesu rada, podižemo standarde u prevenciji infekcija.

Izvješće pripremila: Ivana Komarica, bacc. med. techn.