Izvješće s 7. konferencije Društva za kvalitetu HUMS-a

Pripremila: Petra Bolf, bacc. med. techn.

U periodu od 24. do 25. ožujka 2017.godine u Zadru, u Hotelu Kolovare, održavala se 7. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a.

Organizacijski i stručni odbor činili su: Josipa Bišćan, mag. med. techn., Ivana Gusar, mag. med. techn., Slađana Režić, mag. med. techn., Kristina Bačkov, mag. med. techn., Ines Leto, mag. med. techn., Mirjana Lakić, dipl. med. techn., Mara Lopar, mag. med. techn., Ivanka Benčić, bacc. med. techn. ET.

Konferencija u trajanju od 2 dana bila je podijeljena na 3 bloka predavanja. Sudjelovalo je oko 80.-tak medicinskih sestara. Predsjednica Glavnog odbora HUMS-a Josipa Bišćan, mag. med. techn. vodila je program Konferencije te poticala sudionike na razmjenu iskustava. Naglasak svih izlaganja bio je na sigurnosti pacijenta te sigurnost medicinskih sestara kao ključni uvjeti za pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi.

Ovom stručnom skupu prisustvovali su i djelatnici Centralnog hitnog prijema te održali predavanje naziva: “Izvori/uzroci (ne) sigurnosti u radu medicinskih sestara”. Nakon ovog izlaganja razvila se konstruktivna rasprava sudionika u kojoj su razmjenjivana iskustva i saznanja o provođenju kontrole kvalitete radnog okoliša.

Tijekom ovog stručnog skupa prisutna je bila pozitivna atmosfera koja nas motivira za sudjelovanja na budućim konferencijama Društva za kvalitetu HUMS -a.