Izvješće s 4. stručnog skupa Društva medicinskih tehničara – gipsera

Od 12. do 14. listopada 2017. godine u Zadru, u hotelu Falkensteiner, održan je međunarodni skup Društva medicinskih tehničara – gipsera HUMS-a pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske. Skupu je prisustvovalo 130 sudionika, a od toga pedesetak medicinskih sestara/tehničara – gipsera.

Teme stručnog skupa bile su: prevencija ozljeda, postoperacijska zdravstvena njega bolesnika nakon operacija lokomotornog sustava, prevencija infekcija, imobilizacija prijeloma, osobitosti u dječjoj traumatologiji i ortopediji i slobodne teme.

Nakon predavanja bila je organizirana radionica: „Funkcionalna stabilizacija prijeloma i tretman rane,“ gdje su bili prikazani suvremeni načini zbrinjavanja prijeloma uz korištenje najnovijih materijala i podloga koje se koriste u svijetu.

Zaključak Skupa bio je da medicinske sestre/tehničari –  gipseri obavljaju posao u djelatnosti sestrinstva koja zahtijeva specifična znanja i vještine. Svakodnevno je prisutna sve veća potreba za adekvatnim profesionalnim odgovorom na nove spoznaje, tehnike i saznanja. Sve je više prisutan problem školovanja gipsera i adekvatna literatura koja ne postoji. Njihove vještine prenose se „s koljena na koljeno,“ jer u obrazovnom sustavu ne postoji modul za izobrazbu medicinske sestre/tehničara – gipsera. Problem su i prostori u bolnicama, koji su skučeni, neadekvatni i nedovoljno opremljeni. Osnovni preduvjet za napredak ove djelatnosti u sestrinstvu je organizirana, sistematizirana i kontinuirana edukacija prilagođena današnjim potrebama. Zaključke Skupa uputili smo prema Hrvatskoj Komori medicinskih sestara i tehničara, vjerujući da će nam pružiti podršku u rješavanju ovih problema.

Pored stručnog i radnog dijela, u slobodno vrijeme razmjenjivali smo iskustva s kolegama i kolegicama iz Republike Hrvatske i gostujućih zemalja.

Izvješće pripremili medicinski tehničari Klinike za kirurgiju: Denis Mišković i Željko Puškarić