Izvješće s 33. Hrvatske proljetne pedijatrijske škole Split 18-22. travnja 2016. godine

Pripremile: Kristina Kužnik, mag. med. techn., Danijela Nožinić, bacc. med. techn.

      U Splitu se od 18. do 22. travnja 2016.g. održavala 33. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola (HPPŠ). Njeno održavanje omogućeno je uz pokroviteljstvo Hrvatskog liječničko zbora, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, Pedijatrijskog društva HUMS- a, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i KBC Split.

      Teme ovogodišnje Hrvatske proljetne pedijatrijske škole bile su: genetika, dječja i adolescentna psihijatrija i preventivni programi u pedijatriji.

      Pedijatrijsko društvo HUMS-a sudjelovalo je u radu 33. HPPŠ s ukupno 22  prezentirana rada  iz navedenih područja, koji su prvi puta objavljeni u PDF formatu na web stranici HPPŠ. Uz predavanja  uspješno je održana radionica naziva: „Preventivne mjere u programu zdravstvene zaštite djece.“

      Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice aktivno je sudjelovala u organizaciji i radu ovogodišnje HPPŠ. Predstavljale su je Kristina Kužnik, bacc. med. techn., predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a, i voditeljica sestrinskog dijela Simpozija, zatim Marija Posavec, bacc. med. techn. prezentacijom rada iz područja genetike, te Tatjana Kolarić, bacc. med. tech. i Danijela Nožinić, bacc. med. tech. prezentacijom rada o pretilosti u djece iz područja preventivnih programa u pedijatriji.

     Usmena priopćenja medicinskih sestara započeli smo prezentacijom radova iz područja genetike, s posebnim naglaskom na važnost probira metaboličkih bolesti u djece,  prvenstveno važnost pravilnog uzimanja krvi za novorođenački probir. U ovom području prikazano je sedam radova medicinskih sestara s prikazima pacijenata i specifičnostima zdravstvene skrbi kod djece s kromosomopatijama, mukopolisaharidozom, Edwardsovim sindromom, deficitom glukoze 6 fosfat dehidrogeneze, kasnom hemoragijskom bolesti dojenčeta kao i kako prepoznati na osnovu genetske analize nuspojave antiepilepsijske terapije. Svi prikazi su bili izuzetno kvalitetni i jedinstveni, rijetki u svakodnevnoj praksi medicinskih sestara, što je potaklo veliku i zanimljivu diskusiju na kraju ovog seta predavanja.

     Kod odabira radova iz područja dječje i adolescentne psihijatrije naglasak je bio na  svakodnevnim problemima s kojima se medicinske sestre danas susreću na pedijatrijskim odjelima. Cilj ovih predavanja bio je i prikazati različite psiho aktivne supstance koje su se pojavile na našem tržištu. Od droge koja je postala opće prisutni problem, do alkohola kao prvog sredstva ovisnosti koje mladi probaju. Trovanja alkoholom kod djece događaju se najčešće od 13. do 18. godine, češće kod dječaka, a alarmantni statistički podatci govore o sve ranijem početku pijenja i prvih opijanja kod mladih.

     Zadnja tema ovogodišnje HPPŠ bila je prezentacija radova iz područja prevencije i provođenja preventivnih programa. U prezentiranim sestrinskim radovima vidljiv je naglasak na probleme vezane uz pretilost i poremećaje jedenja. Prezentirana je SWEET studija za liječenje dijabetesa u djece, te prikazana važnost edukacije roditelja i djece o astmi, kao i važnost seroprofilakse kod nedonoščadi i rizične djece. Cjelokupan set predavanja o preventivnim programima završio je radionicom na temu: “Preventivne mjere u programu zdravstvene zaštite djece“ gdje je prepoznat problem cijepljenja djece, visokog postotka karijesa u djece male dobi i mnogi drugi. Prilikom održavanja radionice potakla se vrlo konstruktivna diskusija između medicinskih sestara koje rade na kliničkim odjelima i medicinskih sestara u primarnoj zaštiti i patronaži oko svakodnevnih problema s kojima se  susreću u radu s djecom.

     33. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola može se pohvaliti zaista vrhunskim, kvalitetnim, i prije svega stručnim, izvrsno prezentiranim radovima medicinskih sestara iz gore navedenih područja pedijatrijske skrbi. Isticana je i važnost sigurnosti djeteta koja ovisi o nizu parametara, i ustrajnosti na spoznajama koje su usmjerene na sigurnu i učinkovitu zdravstvenu skrb djece. Jedan od izazova današnjice je rad s adolescentima, posebno onaj dio koji se odnosi na probleme ovisnosti. I dalje postoje zahtjevi za jedinstvenom zdravstvenom skrbi djece gdje se od medicinskih sestara traže specifična znanja i vještine koja se stječu kvalitetnom i trajnom edukacijom.

    Simpozij je završio sa zaključkom da su dodatno unaprijeđene stručne spoznaje, te ostvaren doprinos pedijatrijskoj struci medicinskih sestara u Hrvatskoj. Uspjeh zdravstvene skrbi ovisi o ispravno postavljenim ciljevima koji će uz najbolju moguću njegu pružiti djetetu siguran boravak u bolnici.

     Teme slijedeće 34. Hrvatske pedijatrijske proljetne škole  su: Kardiologija i reumatologija, Farmakoterapija u pedijatriji i Bolesti uha, grla i nosa dječje dobi.