Izvješće s 2. Kongresa Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

Od 15. do 18. svibnja 2019. godine u Opatiji se održao 2. Kongres Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije i 13. Kongres Hrvatskog Društva za digestivnu kirurgiju. Kongres se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kongres su otvorili prof. dr. sc. Marko Zelić, predsjednik Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju , Vesna Konjevoda, dipl. med. techn., predsjednica Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije i prof. dr. sc. Mario Zovak, predsjednik Hrvatskog kirurškog društva. Poželjeli su dobrodošlicu sudionicima te uspješan radni dio.

1-kir

Na sestrinskom dijelu kongresa, sudjelovalo je oko 180 medicinskih sestara iz brojnih hrvatskih bolnica, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Predavanja su bila podijeljena u nekoliko sekcija:

–          Unaprjeđenje kvalitete života bolesnika nakon kirurških zahvata digestivnog trakta

–          Osiguravamo li kontinuitet zdravstvene skrbi kirurških bolesnika?

–          Komunikacijske vještine, radionice komunikacije

–          Palijativna skrb kirurških bolesnika

–          Problematična stoma, uzroci i posljedice

–          Karcinomi rektuma, dječja digestivna kirurgija

–          Mentalno zdravlje zaposlenika kirurških odjela

Pohvalna je činjenica da Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije daje priliku za edukaciju i javni nastup kroz prezentaciju radova studentima sestrinstva i učenicima medicinske škole. Tako su svoje radove i postere predstavili: Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, učenici medicinske škole u Rijeci i studenti Veleučilišta u Bjelovaru. Osim toga, Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije na svojim kongresima i simpozijima postavlja visoke standarde kvalitete koji se očituju kroz standardizirano pisanje sažetaka, interesantne prezentacije i radove koji uvijek predstavljaju proaktivne sadržaje i novosti u pristupu zdravstvenoj njezi bolesnika. Jednako tako, cilj ovoga društva je prepoznati aktualne nedostatke u zdravstvenoj njezi te proaktivno djelovati na poboljšanju. Proteklih godina uočeno je nesuglasje, odnosno, nedostatak komunikacije između tercijarne i primarne zdravstvene zaštite na području sestrinstva a to je rezultiralo neadekvatnim zbrinjavanjem bolesnika nakon otpusta. Intencija društva je povezati primarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu okupljanjem medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite na našim kongresima, iznoseći problematiku te kroz konstruktivne diskusije pronaći rješenja. Osim toga, medicinske sestre digestivne kirurgije predstavljaju društvo koje odiše iznimnim zajedništvom, prijateljstvom, prihvaćanjem mladih i nesebičnom razmjenom iskustava sa željom poboljšanja radnih procesa, uvođenja najnovijih standarda rada i uvjeta na kirurškim odjelima.

Medicinske sestre Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“, nastupile su sa 8 radova i 2 postera.

Popis radova:

  1. Unaprjeđenje kvalitete života bolesnika nakon resekcije crijeva (Pedić Vedrana, Radić Elzika)
  2. Specifičnosti zdravstvene njege bolesnika s kolorektalnim karcinomom (Komarica Ivana, Vugec Anokić Anita)
  3. Kontinuitet zdravstvene njege kroz djelovanje medicinske sestre za planirani otpust (Radić Elzika)
  4. Pristup palijativnom bolesniku s aspekta sestrinske skrbi (Bolotin Marija, Kardum Ante)
  5. Palijativna skrb kirurških bolesnika (Vugec Anokić Anita, Komarica Ivana)
  6. Zdravstvena njega i skrb bolesnika s tumorom gušterače (Jakuš Ana, Jambrek Mihaela)
  7. Laparaskopsko liječenje bolesti kolona i rektuma u KBC Sestre milosrdnice (Ćorluka Diana, Sok Ljubica)
  8. Komunikacija u zdravstvu (Horvatić Vedrana, Subašić Ida)

Posteri:

  1. Pristup bolesniku s problematičnom stomom s aspekta sestrinske skrbi (Crljenić Gordan Bruno, Ante Kardum)
  2. Medicinska sestra za planirani otpust (Elzika Radić)

Kratke pauze koje smo imali između predavanja iskoristili smo za razmjenu iskustava i kontakata s kolegicama iz drugih bolnica te neformalna druženja s kolegicama i suradnicima s kojima svakodnevno surađujemo u našim ustanovama. Iznimna zahvala medicinskim sestrama Klinike za kirurgiju koje su za vrijeme trajanja kongresa ostale na radilištima i prekovremeno radile, kako bi mi koji smo sudjelovali na kongresu mogli predstaviti kliniku i naš zajednički rad kroz svoja predavanja i radove.

Izvješće priredila: Elzika Radić, dipl. med. techn.