Izvješće s 13. Svjetskog kongresa anestezioloških sestara

Od 18. lipnja do 20. lipnja 2018. godine, održan je 13. Svjetski kongres anestezioloških sestara   u Budimpešti. Na kongresu su aktivno sudjelovali  medicinske sestre i tehničari sa Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, Sabina Babić, Jadranka Hendija, Nikolina Vratan i Sandro Vidmanić, s posterom na temu „Effect of gender, age and education on postoperative pain perception“ i s predavanjem na temu „Nurses anesthetists and statistic – Love, not war! Or way do nurses anesthetists need to research?

Tijekom navedenog perioda na Kongresu su obrađivane teme iz područja anesteziologije i liječenja boli s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

  • TCI (Target Control Infusion) anestezija
  • Standardi u anesteziološkoj sestrinskoj praksi
  • Transplantacija organa/Eurotransplant
  • Regionalna anestezija
  • Lijekovi u anesteziološkoj praksi
  • Perioperativno zbrinjavanje boli
  • Izazovi  u anesteziji  kod jednodnevne kirurgije
  • Edukacija anestezioloških sestara

Načini prezentacije radova bili su putem usmenog izlaganja i prezentacije postera na engleskom jeziku. Na kongresu  je sudjelovalo više od 600 sudionika iz preko 40 zemalja diljem svijeta. U tri dana trajanja kongresa bilo je 28 pozvanih predavača , 63 prezentacije te 65 postera.

Sabina Babić, dipl. med. techn. , Glavna sestra Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli