Izvješće s 11. kongresa Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem

kbcsm-izvjestaj-opatija-digestivna-kirurgija featuredPripremila: Elzika Radić, dipl.med.techn.

Od 13. do 16. svibnja 2015.g. u Opatiji se održavao 11. kongres  Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem.  Dana 15. svibnja 2015.g. održan je St. Mark’s Day kojem su prisustvovali  stručnjaci uglednog britanskog i međunarodnog referalnog centra za bolesti crijeva, St Mark’s Hospital iz Londona. Zajedno sa domaćim stručnjacima predstavili su  nove spoznaje i dostignuća na području digestivne kirurgije.

U sklopu Kongresa, 14. svibnja, održan je i jednodnevni simpozij u organizaciji  Hrvatskog društva operacijskih sestara s temama: perioperacijska skrb, enteralna prehrana kirurških bolesnika, zbrinjavanje bolesnika s abdominalnom stomom i slobodne teme.

S Klinike za Kirurgiju, KBC Sestre milosrdnice Simpoziju je prisustvovalo  6 medicinskih sestara.

Glavna sestra Klinike za kirurgiju, Radić Elzika, održala je predavanje naziva: “ Enteralna prehrana kirurškog pacijenta, kao dio koncepta FAST-TRACK-SURGERY“. U radu su prikazani rezultati primjene enteralne perioperativne  potpore na kirurškim odjelima u posljednje dvije godine.  Posebno smo ponosni što smo na naše odjele uveli pripravak ProvideXtra koji se može davati dva sata prije anestezije, odnosno operacije. Takvom praksom uočeno je bolje perioperativno stanje pacijenta, povećan je stupanj zadovoljstva pacijenta, smanjen broj postoperativnih komplikacija, brži  je oporavak a time smanjeni dani hospitalizacije, postoperativna inzulinska rezistencija smanjena je na najmanju mjeru, pacijent ne žeđa i zadovoljavajućeg je nutritivnog stanja

Ostala predavanja vezana uz kiruršku zdravstvenu njegu održale su  medicinske sestre iz Rijeke, Pule, Karlovca, Beograda i Zagreba.

Osim razmijene iskustava dobre prakse kroz sestrinski simpozij, medicinske sestre su prisustvovale i liječničkom dijelu Kongresa te dobile mogućnost upoznati se s drugačijim tehnikama i načinima  liječenja kroz izlaganja stranih i naših liječnika, predavača.

Za slijedeću godinu je najavljen stručni skup  na kojem će se govoriti o promjenama koje se uvode na naše odjele, a sve u skladu s timskim pristupom i zdravstvenom njegom utemeljenom na dokazima, sve s ciljem boljitka naših pacijenata.