Izvješće s 10. tečaja trajne edukacije onkološko – hematološkog društva HUMS-a

1 onkologija krkPripremila: Suzana Jurišić, bacc.med.techn.

Od 17.10.2013. – 19.10.2013. godine u Baškoj na otoku Krku održan je 10. tečaj trajne edukacije onkološko – hematološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara na kojem je sudjelovalo stotinjak medicinskih sestara i  tehničara iz cijele Hrvatske, a tečaj je otvorila predsjednica Društva Branka Svetec iz KBC Sestre milosrdnice. Ona se u svom izvješću  osvrnula na rad Društva u proteklom razdoblju i istaknula brojne aktivnosti, stručne skupove, kongrese i studijska putovanja.

Teme tečaja obuhvatile su: novosti u liječenju maligne boli, primjenu novih lijekova u onkologiji i hematologiji, liječenje Non-Hodkinovog limfoma  i kronične mijeloidne  leukemije,   katetere i pridružene infekcije. Prezentirano je četrnaest vrlo kvalitetnih predavanja, organizirane dvije radionice i okrugli stol, kroz koje je obrađena  problematika kvalitetne komunikacije na radnom mjestu, te istaknuta važnost preventivne dijagnostike.

Za okruglim stolom je vođena i rasprava o ulozi medicinske sestre u liječenju Herceptinom. To je lijek koji predstavlja standard u liječenju bolesnica s HER 2 pozitivnim ranim ili metastatskim karcinomom dojke,  te metastatskim rakom želuca s pozitivnim HER 2. HER 2 ili receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2 je antigen koji se u velikim količinama nalazi na površini nekih stanica karcinoma, te stimulira njihov rast. Herceptin je monoklonsko protutijelo koje se selektivno veže na HER 2, zaustavlja rast malignih stanica i uzrokuje njihovo odumiranje. Kada se njime liječe bolesnice s ranim stadijem HER 2 pozitivnog karcinoma dojke, one ga tijekom godine dana primaju intravenozno ili jednom tjedno u kombinaciji s kemoterapijom ili jednom svaka tri tjedna ako su oprerirane te su prošle kemoterapiju. Dugotrajna primjena Herceptina zahtijeva od medicinske sestre kontinuirano praćenje bolesnica, pravovremeno uočavanje ili ublažavanje mogućih nuspojava ili komplikacija.

Budući da je kroz navedene  teme obrađivana svakodnevna problematika zdravstvene njege onkološkog bolesnika vodila se aktivna i stručna rasprava, razmijenjena su iskustva i stručna znanja, te donesene smjernice i planovi za budući rad Onkološko-hematološkog društva.

Najveća zainteresiranost, ali i rasprave, bile su vezane za primjenu nove subkutane formulacije Herceptina uz aktualne smjernice primjene.

Zaključak je da se zbog velikog pomaka u prevenciji i terapiji zloćudnih tumora, danas  na karcinom gleda kao na kroničnu bolest s kojom se može dugo i kvalitetno živjeti. Upravo zbog toga je za sestrinsku profesiju  važna primjerena edukacija o novim metodama  i načinima liječenja, koje medicinske sestre moraju implementirati u proces zdravstvene njege.

Potrebu  za edukacijom  jednoglasno su prihvatili sudionici 10. tečaja, pa je tradicionalno dogovoren slijedeći  11. Tečaj ,od 16.10.2014. – 18. 10. 2014. godine u Baškoj.