Izvješće s 1. simpozija o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC – a Sestre milosrdnice

Povjerenstvo za akutni koronarni sindrom Klinike za bolesti srca i krvnih žila održalo je 24. svibnja  2019. godine 1. simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC – a Sestre milosrdnice.

U petak, 24. svibnja 2019. godine, održao se 1. simpozij o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre u organizaciji Ivice Benka, Renate Čosić i Božice Leško. Otvaranje i pozdravni govor održala je glavna sestra Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Božica Leško, bacc. med. techn. koja se, za one koji ne poznaju KBC Sestre milosrdnice, osvrnula na povijesni razvoj KBC – a Sestre milosrdnice i Kardiologije unutar KBC – a i zahvalila na podršci i ostarivanju od ideje do realizacije simpozija prof. Diani Delić – Brkljačić, predstojnici Klinike za bolesti srca i krvnih žila te prof. Zdravku Babiću, pročelniku Zavoda za intezivnu kardiološku skrb.

Simpozij je pozdravila Ana Ljubas, dipl. med. techn., predsjednica Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i glavna sestra KBC – a Zagreb zaželjevši uspješan rad i dobrodošlicu medicinskim sestrama iz skoro cijele Hrvatske te Biserka Režek, dipl. med. techn., glavna sestra KBC – a Sestre milosrdnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo koja je u svome govoru istaknula važnost dobre komunikacije medicinskih sestara u njihovom svakodnevnom radu na svim razinama.

Akutni koronarni sindrom (AKS) je kliničko stanje koje podrazumijeva naglo nastalu ishemiju miokarda uz koju se veže nestabilna angina pektoris i veliki je rizik prijelaza u infarkt miokarda s mogućim smrtnim ishodom. To je  sindrom koji  predstavlja veliku hitnost u kardiologiji i zahtijeva hitnu perkutanu koronarnu intervenciju(PCI) ili fibrinolitičku terapiju, da se omogući što prije reperfuzija a s time i spriječe moguće komplikacije koje su predavači istakli u predavanjima.

Teme i predavači na simpoziju bili su:

Smjernice pri liječenju akutnog koronarnog sindroma (Diana Delić – Brkljačić)

Hrvatska PCI mreža (Zdravko Babić)

Novosti iz europskih i američkih smjernica za zbrinjavanje arterijske hipertenzije (Mario Ivanuša)

VSD kao mehanička komplikacija akutnog infarkta miokarda – prikaz slučaja (Ana Marinić, Vjera Pisarčić)

Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu (Ivica Benko)

Uloga medicinske sestre/tehničara pri defibrilaciji i elektrokonverziji ritmoloških komplikacija (Tomislav Marečić)

Edukacija bolesnika na terapiji tikagrelola (Mihaela Ipša, Renata Čosić)

Adherencija u usvajanju zdravih navika (Marina Heinrich)

Cilj drugog dijela simpozija bio je predstavljanje koronarnih jedinica  iz skoro cijele Hrvatske i to iz:

OB Bjelovar – Ružica Prpić; KB Dubrava – Biljana Hržić; OB Dubrovnik – Anita Miljas; ŽB Čakovec – Ljiljana Kralj; OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak – Tihana Ivanušec; OB „dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod – Željka Stojkov; OB Karlovac – Katarina Mihičinac; KB Merkur – Zdenka Čurić; OB Pula – Marina Jelinić; KBC Rijeka – Andrijana Verzon; KB Sveti Duh – Branko Borgudan; OB Zadar – Marija Kasun; KBC Zagreb – Marin Žilić; KBC Sestre milosrdnice – Renata Čosić

Na simpoziju je prihvaćena hvale vrijedna inicijativa od prof. Maria Ivanuše da se koncepti  predstavljanja koronarnih jedinica sa sestrinskog aspekta, prošire i objave u časopisu Cardiologia Croatica za  5. simpozij Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara koji će se održati od 07. do 10 studenog, 2019. godine u Makarskoj. Za koordinatora prikupljanja sažetaka odabrana je Renata Čosić  iz naše Klinike.

Kao i na svim prethodnim skupovima tako je i na ovom 1. simpoziju o akutnom koronarnom sindromu za medicinske sestre došlo do izražaja znanje, iskustvo i prijateljstvo Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara. Kardiološke medicinske sestre bez obzira je su li članovi intervencijskog tima u salama za PCI ili u koronarnim jedinicima ili na kardiološkim odjelima važan su i neprocjenjiv član tima, kardiolog – medicinska sestra.

Značenje riječi: ishemija – smanjena prokrvljenost; reperfuzija miokarda – uspostavljanje protoka krvi kroz začepljenu koronarnu arteriju.

Pripremila: Božica Leško, bacc. med. techn.