Izvješće: Posjet suvremeno opremljenom kabinetu vještina UMC – a Ljubljana

Medicinske sestre KBC – a Sestre milosrdnice i profesorice Škole za medicinske sestre Vinogradska sudjelovale su, 23. listopada 2017.godine, na edukacijskom skupu o kabinetskoj opremi u Ljubljani. Na  Skupu su prisustvovale i medicinske sestre ostalih bolnica iz Republike Hrvatske, a predavači su bile medicinske sestre UMC – a Ljubljana (University Medical Centre Ljubljana).

Za vrijeme Skupa organiziran je posjet suvremeno opremljenom kabinetu vještina koji se sastoji od 6 lutaka koje služe za vježbanje postupaka koji se koriste u sestrinskoj i liječničkoj praksi. Kabinet koriste liječnici za vježbanje tehnika laparoskopskih operacija, postavljanje CVK – a, epiduralnog katetera i sl. Djelatnici Službe hitne pomoći u njemu imaju priliku uvježbavati postupke reanimacije, postavljanje različitih  katetera, sondi koji su propisani unificiranim smjernicama koje su dostupne u pisanom obliku i iste su na nivou čitave države. Kabinet je opremljen  suvremenom informatičkom opremom koja omogućava simulaciju bilo kojeg kliničkog stanja bolesnika (bradikardija, asistolija, hiperglikemija, hipoglikemija, sinkopa). Takve simulacije omogućavaju osoblju da se u kontroliranim uvjetima upoznaju sa svim stanjima koja mogu očekivati na kliničkim odjelima kod svojih bolesnika, te da u bilo kojoj situaciji postupaju mirno, sabrano i stručno.

Osim navedenih vještina, zanimljivo je bilo pogledati vježbanje komunikacijskih vještina medicinskih sestara. Putem računalne aplikacije, lutka – pacijent, simulira se komunikacija svih stanja koja se mogu sresti kod bolesnika ili obitelji (srdžba, bijes, bespomoćnost, agresija).

Ovi primjeri dobre prakse poticaj su i nama da u svojoj sredini ulažemo dodatne napore u postizanju  primjerene razine kvalitete sestrinskih postupaka kroz kontinuirano usavršavanje praktičnih znanja i vještina u kabinetima koji postoje u našim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Izvješće priredila: Elzika Radić, dipl. med. tech.