Izvješće Klinike za kirurgiju: Seminar o osnovama reprocesiranja instrumenata i medicinskih pribora

Dana 25. i 26. travnja 2018. godine u hotelu Antunović, u Zagrebu, održan je seminar o osnovama reprocesiranja instrumenata i medicinskog pribora. Sudjelovali su djelatnici sterilizacijskih jedinica te instrumentari iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.  Seminaru je prisustvovao medicinski tehničar Klinike za kirurgiju KBC – a Sestre milosrdnice,  zaposlen u sterilizacijskoj jedinici Klinike. Gost predavač bio je konzultant njemačke tvrtke  koja posjeduje visoku razinu stručnosti u području osposobljavanja djelatnika na reprocesiranju i sterilizaciji medicinskih instrumenata i pribora. 

U uvodnom smo dijelu govorilo se o zakonskim osnovama reprocesiranja medicinskih instrumenata i pribora, kao i o normama i smjernicama koje su trenutno na snazi u Europskoj uniji. Primjerima iz prakse uspoređivani su radni proces u Hrvatskoj i susjednim državama.

Važna je tema bilo upravljanje sustavom kvalitete i pprocjena rizika pri reprocesiranju medicinskih instrumenata. Postupak reprocesiranja počinje već nakon same uporabe instrumenata i pribora, stoga je izuzetno važno na pravilan način odlagati i sakupljati medicinske instrumente. Naučili smo kako se instrumenti i medicinski pribor klasificiraju prije samog pristupanja reprocesiranju, što je važno za daljnje postupke reprocesiranja i sterilizacije. Nakon sakupljanja, instrumenti prolaze postupke čišćenja i dezinfekcije. Kada su instrumenti čisti i dezinficirani, slijedi provjera njihove funkcije, nakon čega se pakiraju i pripremaju za sterilizaciju. Spomenute su i najčešće vrste pakiranja medicinskih instrumenata i vrste pakiranja koje izlaze iz upotrebe. Nakon što su instrumenti zapakirani, slijedi sterilizacija. Prisjetili smo se osnova sterilizacije, vrsta sterilizacije kao i prednosti i nedostataka iste. saznali smo da se u Njemačkoj najviše koristi sterilizacija vodenom parom i sterilizacija plinskom plazmom vodikovog peroksida. Etilen-oksidna i formaldehidna sterilizacija su izbačene iz uporabe zbog svoje toksičnosti i opasnosti po djelatnike u sterilizaciji. Nažalost, u Hrvatskoj se ove vrste sterilizacije još uvijek svakodnevno koriste u nekim bolnicama i klinikama.

Osim toga, raspravljalo se i o tome koji se postupci najviše koriste u Hrvatskoj i u državama Europske unije te postoje li razlike u normama i smjernicama, kao i o mognućnostima poboljšanja.    

Seminar je bio izrazito koristan i poučan za sve sudionike. Sudionici su međusobno razmijenili vlastita iskustva, načine rada, pohvale i kritike vlastitih radilišta. Novostečena znanja iskoristit će se za poboljšanje procesa rada u sterilizaciji i kvalitetnije reprocesiranje medicinskih instrumenata i pribora.

Pripremio: Kristian Halužan, bacc. med. techn.