Izvješće: 7. hrvatski kirurški kongres i 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije

U organizaciji Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog liječničkog zbora, pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, u Vodicama se, od 8. do 11. listopada 2018. godine, održavao 7. hrvatski kirurški kongres.

Medicinske sestre, sudionici ovog Kongresa dolazile su iz raznih hrvatskih bolnica (KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb, KBC Rijeka, KB Sveti duh, OB Pula, OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak), Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka i Veleučilišta u Bjelovaru. Osim prikaza vlastitog rada, iz područja zdravstvene njege, imale su priliku slušati Izlaganja liječnika iz svih područja kirurških djelatnosti.

Ponosni smo na činjenicu da je ove godine u rad kirurškog kongresa uključeno Društvo medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije. Zalaganjem predsjednice društva, gospođe Vesne Konjevoda, medicinske sestre su dobile priliku izlagati svoje radove paralelno s liječnicima kirurzima kao dvije profesije koje usko surađuju u procesu zdravstvene skrbi svaki sa svog aspekta djelovanja. Ovaj međuzavisan odnos liječnika i medicinskih sestara koji se očituje kroz zajednički timski rad i zajedničku edukaciju sve više biva prepoznat kao „zlatni standard“ u daljnjem radu i razvoju obje profesije.

S Klinike za kirurgiju KBC – a Sestre milosrdnice sudjelovalo je 12 liječnika i 3 medicinske sestre: Snježana Novak, Ivana Komarica i Elzika Radić. One su sudjelovale sa slijedećim  predavanjima:

  1. „Uloga medicinske sestre menadžera u razvoju i promicanju sestrinske profesije“ autorice Elzike Radić, dipl. med. techn.
  2. „Perioperacijska enteralna prehrana – nove metode – novi pristupi – naša iskustva“ autorice Ivane Komarica, bacc. med. techn.
  3. „Perioperacijske mjere u prevenciji infekcije kirurške rane“ autorice Elzike Radić, dipl. med. techn.

Osim medicinskih sestara iz hrvatskih bolnica, ove godine su prvi puta sudjelovali i predavači Veleučilišta iz Bjelovara. Cilj medicinskih sestara uključenih u rad Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije je povezati medicinske sestre različitih područja djelovanja kao što su veleučilišta, sveučilišta, medicinske škole, primarna zdravstvena zaštita i patronažna služba. Samo zajedničkim djelovanjem i kohezijom između medicinskih sestara zaposlenih na svim razinama zdravstvene zaštite možemo postići krajnji cilj, a to je pružanje najbolje zdravstvene njege koja ima slijed provođenja bez obzira nalazi li se bolesnik u bolnici ili na kućnoj njezi. Zato su ovakvi događaji prilika da u raspravama iznesemo pitanja, tražimo pojašnjenja, ali i zajedno predložimo najbolje načine za realizaciju problema s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Unutar ovog Društva razvijena je pozitivna klima, povezane su medicinske sestre različitih bolnica, stvoreno  ozračje prijateljstva i razmjene dobre sestrinske prakse.

Po završetku sestrinskih predavanja, održan je radni sastanak i dogovor za predstojeći kongres Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije koji će se održati u svibnju 2019. godine u Opatiji.

Zadnjeg dana Kongresa, liječnici su održali izbornu skupštinu na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvatskog kirurškog društva. Za novog predsjednika izabran je predstojnik Klinike za kirurgiju, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med.

Iskrene čestitke prof. Zovaku na imenovanju i puno uspjeha u radu 

Hrvatskog kirurškog društva!

Izvješće pripremila: Elzika Radić, dipl. med. techn.