Izvješće: 4. Simpozij Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju u Poreču

U periodu od 23. do 25. veljače 2018. godine u Poreču se održavao 4. Simpozij Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju s temom „Infekcije u digestivnoj medicini.“ Predavanja su održali liječnici iz KBC – a Zagreb, KB – a Dubrava, KBC – a Rijeka, OB – a Varaždin te KBC – a Sestre milosrdnice. Gosti predavači dolazili su iz UKC – a Maribor (Univerzitetski klinički centar), KCS – a Beograd (Klinički centar Srbije) i iz Londona.

Prim. dr. sc. Tajana Pavić, iz KBC – a Sestre milosrdnice, održala je predavanje „Imaju li endoskopske tehnike ulogu u liječenju pankreatitisa?“ Simpoziju su prisustvovale i medicinske sestre Klinike za kirurgiju KBC – a Sestre milosrdnice.

Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija kirurške rane izrazito je velika, bilo da se radi o medicinskoj sestri na kirurškim odjelima ili o operacijskoj medicinskoj sestri. Zato je važno da medicinska sestra, kao ravnopravni član multidisciplinarnog kirurškog tima, bude upoznata s najnovijim smjernicama u prevenciji infekcija i zajedno s liječnicima implementira najbolju praksu zasnovanu na rezultatima istraživanja na kirurške odjele i u operacijske sale.

Zaključci sa Simpozija nalažu da se bolesniku kroz čitav preoperativni period pristupa vodeći se najnovijim smjernicama za prevenciju infekcija, a koje uključuju sljedeće postupke:

  1. adekvatna preoperativna prehrana (parenteralna ili enteralna),
  2. adekvatna preoperativna kontrola glikemije i termije,
  3. preoperativna priprema kože dan prije operacije i na sam operativni dan po protokolu i „check“ listi (najbolje rezultate pokazali su octenidinski antiseptici za pranje kože),
  4. preoperativno brijanje operacijskog polja kliperom, neposredno pred samu operaciju,
  5. davanje bolusa antibiotika 45 minuta do jedan sat prije operacije; ukidanje nepotrebnog postoperativnog liječenja antibioticima, osim ako nije indicirano ABG – om,
  6. kirurško pranje ruku tekućim losionom u trajanju 30 sekundi i utrljavanje alkoholnog antiseptika,
  7. mijenjanje rukavica kirurga svakih 1,5 sati (ako operacija traje duže),
  8. zamjena instrumenata koji su bili u kontaktu s otvorenim lumenom crijeva,
  9. nema dokaza da jednokratni operacijski veš i incizijska folija bitno utječu na smanjenje postoperativnih infekcija rane.

Simpozij smo napustili bogatiji za nove spoznaje u prevenciji infekcija te kirurške metode zbrinjavanja bolesnika s povećanim intraabdominalnim tlakom i fistulom.

Izvješće napisala: Elzika Radić, dipl. med. techn.