Izvješće: 23. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem

U periodu od 16. do 19.lipnja 2018.godine, održan je 23. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem,  u Kongresnom centru „Brijuni.“

Tijekom navedenog perioda, obrađivane su teme iz područja intenzivne skrbi bolesnika, s posebnim osvrtom na sljedeće teme:

  • Prehrana bolesnika u JIL – u: trebamo li upute i smjernice?
  • Liječenje kisikom
  • · Postupci, organizacija i indikatori kvalitete zdravstvene njege bolesnika u Jedinicama intenzivne medicine
  • Slobodne teme

Načini prezentacije radova bili su putem usmenog izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prvog dana stručnog skupa prezentiran je uvid u razvoj internističke intenzivne medicine kroz četvrt stoljeća; što se radi u infektološkoj jedinici intenzivne medicine; prikaz slučaja purifikacije krvi kod bolesnika u septičkom šoku; prezentacija primjene Levosimendana kod kardiokirurških bolesnika. Izlaganje koje je zatvorilo prvi dan stručnog skupa, odnosilo se na slušanje prezentacije  kod bolesnika koji su na mehaničkoj ventilaciji, na engleskom jeziku.

Drugog dana stručnog skupa, obrađene su sljedeće teme: nutritivne potrebe neurokirurških bolesnika  u jedinici postintenzivne medicinske skrbi; enteralna prehrana nedonoščeta i novorođenčeta u JIL – u; liječenje poslijeoperacijske boli nakon otorinolaringoloških zahvata kao indikator kvalitete zdravstvene njege; prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u JIL-u kao jedan od parametara kvalitete zdravstvene skrbi (koji je još jednom naglasio važnost prevencije nastanka infekcija kod bolesnika u bolničkom liječenju); njega novorođenčeta na neinvazivnoj ventilaciji; rad s bolesnicima na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji s prikazom slučaja; terapija visokim protokom kisika u ranom poslijeoperacijskom periodu; učinkovitost respiratorne fizioterapije i terapije visokim protokom kisika s nazalnom kanilom kod bolesnika u JIL-u; prikaz slučaja zdravstvene njege djeteta sa teškom ozljedom glave; prezentacija našeg rada, očuvanje disanja kod ozljede leđne moždine; prikaz slučaja, adolescenta s cerebralnom aneurizmom; nadomještanje jetrene funkcije postupkom hemofiltracije MARS; uloga medicinske sestre u transarterijskoj kemoembolizaciji tumora jetre; zdravstvena njega bolesnika s epiduralnim kateterom; zahtjevnost sestrinske skrbi za pacijenta s 13 komobiditeta; prikaz slučaja kod hemolitično uremičnog sindroma; zbrinjavanje bolesnika kod intoksikacije lijekovima i predavanje koje je zatvorilo drugi dan stručnog skupa na temu, uvođenje sustava palijativne skrbi u rad odjela za intenzivno liječenje.

Trećeg, ujedno i posljednjeg dana, teme koje su bile izložene su: intenzivno praćenje bolesnika s opeklinama; uloga medicinske sestre u prevenciji nastanka neplanirane perioperativne hipotermije; pristupi u zbrinjavanju  pacijentica s dubokom zdjeličnom endometriozom; specifičnosti skrbi i tretiranja boli kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji; zdravstvena njega djeteta nakon kardiokirurškog zahvata; budna kraniotomija – osobitosti u radu anesteziološkog tehničara: prevencija infekcija  povezanih sa CVK; postavljanje i njega CVK; ozljede kod reanimacije; utjecaj smjenskog rada na zdravstvene djelatnike; prevencija kardiovaskularnih bolesti; uloga medicinske sestre u smanjivanju stresa roditelja u JIL-u novorođenčadi; Locked in sindrom (LIS), još nedovoljno poznata bolest; uloga medicinske sestre/tehničara pri defibrilaciji i elektrokonverziji ritmoloških komplikacija; i zadnje predavanje koje je zatvorilo trodnevni stručni skup, razvoj Thalassotherapije Opatija od specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, bolesti srca, pluća i reumatizma do multidisciplinarne ustanove.

Kao predstavnice Jedinice intenzivnog liječenja Zavoda za anesteziju, intenzivnu medicinu i liječenje boli KBC–a Sestre milosrdnicena, koja je na lokaciji Draškovićeva 19, Zagreb, na Stručnom skupu aktivno su sudjelovale Štefanija Špoljar, bacc. med. techn. i Mara Martić, bacc. med. techn. s prezentacijom na temu: „Očuvanje disanja kod ozljede leđne moždine.“

Ovogodišnji Stručni skup  medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem pokazao je visoku razinu znanja te sveobuhvatnih vještina i iskustava u zdravstvenoj skrbi njegovih sudionika. Također je donio nove ideje i planove iz područja intenzivne skrbi bolesnika, koje su omogućile sudionicima da stečena znanja proslijede svojim kolegama kako bi svi zajedno pomogli u još boljoj skrbi bolesnika.

Pripremila: Mara Martić, bacc. med. techn., Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli