Izvješće: 23. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – neonatologija

Medicinske sestre Klinike za ženske bolesti i porodništvo, Zavoda za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje, aktivno su sudjelovale na 23. stručnom skupu medicinskih sestara i tehničara intenzivne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem na Brijunima koji se održavao od 16. lipnja do 19. lipnja 2018. godine.Skupu su prisustvovale medicinske sestre i tehničari iz hrvatskih bolnica, ali i susjedne Slovenije.

Sa Zavoda za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale su četiri medicinske sestre: Kristina Čokor, Hana Cindrić, Ivana Čabraja i Sana Šavorić s dva stručna rada:

  • Enteralna prehrana nedonoščeta i novorođenčeta u jedinici intenzivnog liječenja (Cindrić H., Čokor K.)
  • Postavljanje i njega centralnih venskih katetera ( Šavorić S., Škrlec K., Mikić Z.)

Stručni skup otvoren je 16. lipnja obilježavanjem četvrt stoljeća intenzivne medicine, te se nastavio sestrinskim stručnim predavanjima i prikazima slučaja.

Teme sestrinskih stručnih predavanja vezane uz neonatologiju odnosile su se na njegu novorođenčeta na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, enteralnu prehranu u jedinicama intenzivnog liječenja, zbrinjavanje kronično bolesnog djeteta, postavljanje i njega centralnih venskih katetera, te ulogu medicinske sestre u smanjivanju stresa roditelja u jedinici intenzivnog liječenja novorođenčadi.

U radnom dijelu Skupa imali smo priliku upoznati se sa sestrinskom praksom koja se primjenjuje u internističkim, kirurškim, infektološkim, neurološkim, te pedijatrijskim jedinicama intenzivnog liječenja. Pauze između predavanja bile su prilika za druženje te razmjenu iskustava s kolegama i kolegicama iz drugih zdravstvenih ustanova.

Izvješće pripremile: Sana Šavorić, bacc. med. techn. i Kristina Čokor, bacc. med. techn., Zavod za neonatologiju, nedonoščad i intenzivno liječenje novorođenčadi Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice