Izvješće: 14. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije “Rane – Principi i postupci liječenja”

Medicinske sestre Klinike za kirurgiju sudjelovale na 14. poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije  “Rane – Principi i postupci liječenja.”

U organizaciji Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 7. i  8. ožujka 2019. godine održan je 14. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije “RANE – PRINCIPI I POSTUPCI LIJEČENJA” u prostorijama Kliničke bolnice Dubrava. Voditelj tečaja bio je prof. dr. sc. Srećko Budi. Na tečaju su nastupila 22 predavača.

Tijekom stručnih predavanja upoznali smo se s najnovijim spoznajama o patofiziologiji i mikrobiologiji rane, biofilmu, procesima cijeljenja, vrstama rana, antisepticima i dezinficijensima te antibioticima koji se koriste pri liječenju rana. Na tečaju je naglašena iznimna važnost pripreme rane (debridement) za budući tretman rane ili za definitivno kirurško zatvaranje, odnosno pokrivanje defekta. Nadalje, prikazane su sudsko – medicinske značajke rane i odgovornosti liječnika, a bilo je riječi i o ekonomiji (cost – benefitu) liječenja akutne i kronične rane. Prikazana su i detaljno objašnjena klinička iskustva organizatora tečaja u liječenju akutnih i kroničnih rana.

U praktičnom dijelu upoznati smo s najnovijim spoznajama specijalnih oblika konzervativnog načina liječenja kronične rane koji uključuju specijalne obloge, hiperbaričnu oksigenoterapiju i terapiju negativnim tlakom.

U sklopu praktičnog dijela posjetili smo Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju gdje smo imali priliku vidjeti način odabira prave obloge, primjenu istih te postavljanje terapije negativnim tlakom. Posjetili smo i barokomoru gdje smo ušli u sam prostor barokomore. U stvarnim uvjetima i iz prve ruke, mr. sc. Dejan Andrić objasnio je primjenu i mogućnosti hiperbarične oksigenoterapije.

Nakon 2 dana predavanja i praktičnog dijela imali smo pismenu provjeru znanja i anketu o samom tečaju radi evaluacije uspješnosti tečaja.

Iz Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale su 3 medicinske sestre: Anamarija Košta, Tatjana Pavlić i Kristina Žužul.

Izvješće pripremila: Kristina Žužul, bacc. med. techn.