Izvješće sa stručnog skupa

Hrvatsko ortopedsko društvo i Hrvatski forum za ortopediju i traumatologiju organizirali su 3. izdanje „Jugoistočnog europskog foruma za ortopediju i traumatologiju (SEEFORT)“ koje se održalo u Dubrovniku 24. – 26. travnja, 2019.

U petak, 26. travnja, održao se sestrinski dan uz vodstvo organizatorica Brankice Trzun Šanje i Dragane Barukčić. Otvaranje i pozdravni govor održala je glavna sestra Klinike za traumatologiju, Katarina Dugina dipl. med. techn. u kojem se osvrnula na važnost okupljanja zdravstvenih profesionalaca koji rade u području ortopedije s ciljem boljeg povezivanja, razmjene iskustava, znanja i novih ideja. Istaknula je da medicinske sestre/tehničari kao sastavni i neizbježni dio multidisciplinarnog tima od samog početka aktivno sudjeluju prilikom održavanja SEEFORT-a, a sve zahvaljujući prof. Robertu Kolundžiću, predsjedniku Hrvatskog ortopedskog društva, koji od samog početka uključuje sestre kao ravnopravne članove tima kako na profesionalnom tako i na edukativnom planu. Zahvalila se pozvanim predavačima Josipi Bišćan mag. med. techn., Karmeli Hrastinski mag. med. techn., Iris Marin Prižmić mag. med. techn., Ani Miletić dr. med., Blanki Vinceljek Martinović dr. med., mr. sc. Adnanu Zuboviću dr. med. i svima ostalima koji su prisustvovali.

Glavne teme sestrinskog dana bile su:

  • Big data (sestrinska dokumentacija/ registri, checking lista-op. sala),
  • prevencija komplikacija kod liječenja muskuloskeletnih poremećaja,
  • rijetki slučajevi i
  • slobodne teme.

Na uspješnom 3. izdanju „Jugoistočnog europskog foruma za ortopediju i traumatologiju (SEEFORT)“ sudjelovalo je ukupno 280 različitih zdravstvenih profesionalaca kao što su medicinske sestre, liječnici, fizioterapeuti, farmaceuti, ali i sudac Županijskoga suda u Zagrebu Ivica Veselić koji je govorio na temu „Odgovornost medicinske sestre u procesu pružanja zdravstvene zaštite“.

Na sestrinskom danu ukupno je održano 23 predavanja i izloženo je 7 postera. Prilikom izlaganja radova prikazana su dostignuća u svakodnevnom radu medicinskih sestara/tehničara koja promiču unapređenje struke, te je istaknuta važnost sestrinske dokumentacije kao i kontinuirane edukacije u provođenju procesa zdravstvene njege ortopedsko traumatoloških bolesnika. Sudjelovalo je 76 medicinskih sestara/tehničara iz zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske. Klinika za traumatologiju sudjelovala je s 11 usmenih prezentacija i 5 postera iz područja ortopedsko traumatološkog zbrinjavanja bolesnika.

Pripremile: Dragana Barukčić mag. med. techn., Brankica Trzun Šanje mag. med. techn.