Izviješće s tečaja stalnog stručnog usavršavanja II kategorije naziva: “Liječenje i zbrinjavanje venskog ulcusa”

U organizaciji Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice, Referentnog centra za kronične rane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Udruge medicinskih sestrara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju,  Vinogradska c. 29, Zagreb, 16. studenoga 2017. godine od 14 do 20 sati uspješno je održan Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja II. kategorije za medicinske sestre/tehničare. Na tečaju su u velikom broju prisustvovale medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti, liječnici opće medicine iz Zagrebačke županije.

Temeljni cilj i zadatak tečaja bio je stjecanje praktičnih vještina i znanja medicinskih sestara/tehničara kako bi savladali osnovne uzroke nastanka venskog ulkusa, pravilnu procjenu rane, kako odabrati i primijeniti suvremene obloge te primjenu kompresivne terapije u liječenju venskog ulkusa.

Organizatori i voditelji tečaja bile su  dr. Sanja Špoljar, voditeljica ambulante za flebologiju i kronične rane, spec. deratovenerologije i venerologije, dr. Maja Kolić, Anđelka Brtan, dipl. med. techn., glavna sestra Klinike, Željkica Čubrilović, mag. med. techn., glavna sestra Zavoda Klinike, Mateja Magić, bacc. med. techn., Petra Cerčić, bacc.med.techn. i Mira Čavka, med. sestra Ambulante za flebologiju i kronične rane.

Cijeljenje rane je dinamički proces koji na odgovarajući način dovodi do obnove tkivnog integriteta i funkcije. Procjena potrebnog vremena za cijeljenje rane nije proizvoljna, već zavisi od mnogih čimbenika kao što su: veličina rane, etiopatogeneza, opće stanje bolesnika, ostale prateće bolesti itd. Kada je normalni proces obnove poremećen, nastaje kronična rana. U kroničnoj rani, sporo i abnormalno cijeljenje rezultat je biokemijskih i fizioloških defekata lokalnog tkiva, ili sistemskog defekta u bolesnika.

Osnova u liječenju kronične venske bolesti te njezinih posljedica i kasnijih komplikacija jest kompresivna terapija. Kompresivna terapija omogućuje ubrzanje venskog protoka, smanjenje volumena vena, smanjenje refluksa u venama, smanjenje rezidualnog volumena te poboljšanje mišićne pumpe uz smanjenje edema te na taj način ubrzava cijeljenje venskog ulkusa na potkoljenici. Osnovna je terapija kod limfedema te edema druge etiologije.

Na radionicama, koje su održane nakon predavanja, prikazana je pravilna toaleta rane, procjena rane, prepoznavanje vrste tkiva u rani te način tretiranja istih, priprema dna rane, vrste debridmana te odabir i postavljanje odgovarajuće obloge kojom se postiže suvremena metoda vlažnog cijeljenja rane. Polaznici su također mogli vidjeti kako pravilno njegovati okolne kožu te tako prevenirati razvoj novih ulceracija ili povećanja postojeće rane. Kako je kompresivna terapija zlatni standard liječenja kroničnog venskog ulkusa, održana je i radionica postavljanja kompresivne terapije te postavljanja seta kompresivne terapije kod limfedema.

Pripremile: Željkica Čubrilović, mag. med. techn., Mateja Magić, bacc.med.techn., Petra Cerčić, bacc. med. techn.