Izviješće s Konferencije medicinskih sestara: „Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“

sestrinstvo-kbcsm-zvo-konferencija-opatija-2016-300x242[1]

Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn

Od 28. do 29.04.2016.godine u Opatiji se održavala 15. međunarodna konferencija medicinskih sestara i tehničara i 1. međunarodna konferencija zdravstvenih profesija, naziva: “Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi“.

Konferencija je organizirana od strane Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstva zdravlja RH, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Hrvatske komore fizioterapeuta.

Ova Konferencija je održana u godini u kojoj Zdravstveno veleučilište obilježava svečanu obljetnicu, 50. godina svojeg rada i postojanja, a i prva je konferencija u kojoj su osim medicinskih sestara uključeni i ostali zdravstveni profesionalci koji se obrazuju u ovoj  instituciji.

Teme ovogodišnjeg stručnog skupa bile su:

 1. Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi;
 2. Promocija izvrsnosti na primjerima dobre prakse;
 3. Slobodne teme

Još jedna karakteristika ovog skupa bio je iznimno veliki broj sudionika i prijavljenih radova. Iz KBC Sestre milosrdnice, jedne od najvećih suradnih ustanova ZVU-a, sudjelovao je također veliki broj djelatnika (medicinskih sestara, inženjera radiologije, fizioterapeuta, inženjera laboratorijske dijagnostike), profesora, predavača i suradnika u nastavi ZVU-a.

U plenarnom dijelu Konferencije sudjelovali su:

 • prof.dr.sc.Mirna Šitum, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti, ispred Gradskog ureda za zdravstvo grada Zagreba, gdje je održala predavanje naziva: “Zdravstvene profesije u sustavu Grada Zagreba, s posebnim osvrtom na pitanja sestrinstva“;
 • prof.dr.sc.Krešimir Rotim, predstojnik Klinike za neurokirurgiju i Prodekan za znanost i razvoj – zamjenik dekana ZVU-a, s predavanjem naziva:“Menadžment karijera u zdravstvu

Djelatnici KBC Sestre milosrdnice koji su aktivno su sudjelovali kao predavači bili su:

 • Biljana Kurtović iz Klinike za neurokirurgiju, s predavanjem naziva: „Istraživački rad u sestrinstvu“;
 • Cecilija Rotim i Biserka Režek, iz Ravnateljstva KBC Sestre milosrdnice, s predavanjem: „Multimedijska promocija sestrinstva“;
 • Jasna Matić iz Zavoda za patologiju, ispred Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost i suradnici, održala je predavanje naziva: „Medicinsko-laboratorijska djelatnost prije i nakon ulaska RH u EU“;
 • Mirjana Oršić iz Klinike za neurokirurgiju, s predavanjem: „Utjecaj znanstvenih otkrića i tehnologije na sestrinsku praksu“;
 • Mirela Šain Tuka, Kristina Kužnik, Josipa Ćorić iz Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, s predavanjem naziva: Pogreške medicinskih sestara – što smo naučili razmjenom podataka s PNAE-om (Paediatric Nursing Associations of Europe)“;
 • Ljerka Armano iz Odjela za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, sa suradnicima, s predavanjem naziva: „Alternativne i komplementarne metode liječenja onkoloških bolesnika“;
 • Ivan Anzulović iz Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, s izlaganjem: „Vestibularna rehabilitacija benignoga paroksizmalnog položajnog vertiga (BPPV)“;
 • Damir Ciprić iz Klinike za tumore – Centra za maligne bolesti, Zavoda za radioterapiju i internističku onkologiju, sa suradnicima, s izlaganjem: „Slikovni prikazi u provođenju radioterapije“;
 • Marija Čuljak iz Kliničkog zavoda za kemiju Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa suradnikom, s izlaganjem: „Važnost medicinsko-laboratorijske djelatnosti u predanalitičkoj fazi laboratorijske dijagnostike“.

Održane su i radionice, naziva: „Ultrazvučna procjena i evaluacija mišićno-koštanog ustava za fizioterapeute“, a voditelj je bio dr. sc. Matej Mustapić s Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

 Veliki broj djelatnika predstavio je svoje radove u obliku postera, i to:

 • Gordana Abramović, Željka Benceković iz Ureda za kvalitetu zdravstvene zaštite, s posterom: “Zadovoljstvo branitelja koordinacijom skrbi u KBC Sestre milosrdnice“;
 • Andrea Štibrić, Sanela Vasiljević iz Klinike za tumore, izložile su poster naziva: “Probijajuća maligna bol kod karcinomske bolesti“;
 • Mihaela Ipša, Božica Leško, Renata Čosić, Katarina Arbanas iz Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Zavoda za intenzivnu kardiološku skrb, s posterom: „Terapijska hipotermija“;
 • Ljerka Armano, Ružica Grozdek iz Odjela za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, s posterom naziva: „Sprječavanje bolničkih infekcija – odgovornost zdravstvenih djelatnika, bolesnika i posjetitelja“;
 • Irena Antunović, Ana Rede Samardžić, Đurđica Tomašić iz Klinike za očne bolesti s posterom: „Kompetencije medicinskih sestara u oftalmologiji“
 • Marija Magdić iz Klinike za neurokirurgiju, s posterom naziva: „Edukacija medicinskih sestara u cilju unaprjeđenja kvalitete zdravstvene njege“;
 • Mira Pavličić i Milena Fiket iz Klinike za unutarnje bolesti s posterom naziva:“Indikatori kvalitete u provođenju zdravstvene njege na klinici za unutarnje bolesti KBC-a Sestre milosrdnice
 • Vesna Svirčević, Sanja Lešnjak iz Klinike za neurokirurgiju s posterom: “Sigurnost bolesnika u operacijskoj dvorani“.