Izviješće s konferencije Društva za kvalitetu, HUMS-a

drustvo za kvalitetu 2014Pripremila: Željka Benceković, dipl.med.techn

U Zagrebu, u KB Merkur, je 12.lipnja 2014.godine održana 4. Konferencija u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara – Društva za kvalitetu , naziva:  “Osnaživanje sestrinstva – motivacija za rad u Jedinici za kvalitetu“.

Konferencija je bila namijenjena medicinskim sestrama koje rade u Jedinicama za kvalitetu (JZK), sestrama za intrahospitalne infekcije, sestrama za edukaciju, glavnim sestrama zdravstvenih ustanova, kao i svim ostalim zainteresiranim medicinskim sestrama.

Teme Konferencije bile su:

 • Opseg posla i kompetencije medicinske sestre u JZK
 • Edukacija i aktivnosti medicinske sestre u JZK
 • Motivacija za rad u JZK
 • Osobni profesionalni razvoj u sestrinstvu
 • Indikatori kvalitete zdravstvene njege – pomažu li managementu?

Na Konferenciji se raspravljalo o motivaciji zdravstvenih  djelatnika za kvalitetu zdravstvene zaštite te posebno motivaciji medicinskih sestara.  Naglašavana je važnost osnaživanja sestrinstva te  raspravljano o tome kako utjecati na motivaciju medicinskih sestara ne samo za kvalitetu zdravstvene njege već i na razvoj sestrinske profesije s obzirom na brojne negativne okolnosti u kojima se one trenutno nalaze (veliki opseg i zahtjevnost posla uz prijetnju  smanjenja stečenih prava). Istaknuto je da za rad medicinske sestre u JZK treba jasno definirati opseg i složenost poslova ali i uvažiti njihovu stručnost i odgovornost priznavanjem visoke stručne spreme i primjerenim koeficijentom.

Tijekom Konferencije održane su slijedeće prezentacije:

 1. U radu naziva „Aktivnosti medicinske sestre u JZK: Vizita za sigurnost pacijenta“ autorice Smiljane Kolundžić, dipl.med.techn iz KB Merkur, prikazan je  projekt unaprijeđenja kvalitete medicinskih sestara KB Merkur kojim se želi unaprijediti sigurnost pacijenata.
 2. Cvjeta Mitić, bacc.med.techn iz firme Simbex d.o.o, održala je prezentaciju naziva: “Upravljanje kvalitetom zdravstvene njege inkontinentnog palijativnog bolesnika”. U radu je naglasila važnost pronalaženja načina poboljšanja kvalitete života palijativnog pacijenta.
 3. U radu naziva: “Kako možemo biti pro-aktivniji u osiguranju kvalitete zdravstvene njege?” autorice Dubravke Trgovec, bacc.med.techn, prof.soc.pedagog. iz OB Zabok, naglašena je važnost aktivne uključenosti svih sudionika zdravstvene zaštite, važnost suradnje i pozitivnog radnog okruženja u poboljšanju kvalitete i sigurnosti pacijenta.
 4. Danijela Duhanaj, bacc.med.techn, iz OB Vukovar se u radu naziva “Opis i složenost poslova medicinske sestre u Jedinici za kvalitetu” osvrnula na čimbenike koji  mogu utjecati na rad medicinske sestre u JZK.
 5. Marija Kadović, mag.med.techn, iz KB Merkur održala je predavanje naziva: “Razvoj sestrinske autentičnosti kroz rad u Jedinici za kvalitetu”. Naglasila je da medicinske sestre radom u JZK počinju razmišljati o sestrinstvu na drugi način, proširuju i unaprijeđuju svoja znanja, stavove i uloge.
 6. Grupa autora iz OB “dr.T.Bradek” iz Koprivnice pripremila je rad naziva “Upravljanje rizikom nastanka bolničke infekcije s multiplorezistentnim uzročnicima u OB “dr.T.Bradek”. U radu je prikazan praktični pristup upravljanja rizikom u kontroli bolničkih infekcija.
 7. Goran Turkalj, mag.med.techn iz KB Merkur je održao prezentaciju naziva: ”Fenomen sagorijevanja na random mjestu”. Govorio je o problem stresa  sagorijevanja, njihovim posljedicama i mjerama sprječavanja.
 8. Grupa autora, medicinskih sestara iz OB “dr.T Bardek” opisale su aktivnosti i opis poslova medicinske sestre u JZK u njihovoj bolnici kroz prezentaciju naziva: “Složenost i opseg poslova medicinskih sestara u Jedinici za kvalitetu OB  “dr.T. Bardek”
 9. Jospia Bišćan, bacc.med.techn iz Poliklinike Medikol održala je prezentaciju naziva: “Treba li određeno predznanje u području kvalitete biti uvjet za rad medicinske sestre u JZK zdravstvene ustanove?”. U radu se osvrnula na situaciju u našoj zemlji i iskustva medicinskih sestara koje su pohađale različite edukacije vezane za kvalitetu zdravstvene skrbi.
 10. Medicinske sestre iz OB “dr.T.Bardek” su u prezentaciji naziva “Program uvođenja u posao u OB “dr.T.Bardek” opisale način provođenja procesa uvođenja u posao u svojoj bolnici te način praćenja zaposlenika na probnom radu.
 11. Vlasta krešić, dipl.med.techn iz Klinike za dječje bolesti Zagreb održala je prezentaciju naziva “Nadzor nad ispravnosti vođenja sestrinske dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi” u kojoj je naglasila važnost sestrinske dokumentacije i opisala interni  nadzor vođenja sestrinske dokumentacije u svojoj ustanovi.

Iz KBC Sestre milosrdnice Konferenciji su prisustvovale Ivone Bete, dipl.med.techn i Željka Benceković, dipl.med.techn.