Izviješće s 14. Stručnog skupa Udruge medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem

kirurgija sibenikPripremila: Milica Žilić, bacc.med.techn.

Od 19.04.2013.-21.04.2013. godine u Šibeniku, održan je 14. Stručni skup medicinskih sestara i tehničara u gastroenterologiji i endoskopiji s međunarodnim sudjelovanjem. I ove kao i svih dosadašnjih godina stručni skup je održan uz visoku stručnu organiziranost i sudjelovanje velikog broja medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske.

Skupu je prisustvovala i predsjednica The European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA) Jayne Tillett iz Walesa, sa izlaganjem o Kliničkom upravljanju. Istaknula je da je kliničko upravljanje okvirno načelo koje se koristi u zdravstvenoj službi gdje su ustanove odgovorne za osiguranje visokih standarda i poboljšanje kvalitete skrbi.

Skupu su prisustvovale i medicinske sestre iz Sarajeva i Slovenije.

Glavne teme Stručnog skupa bile su:

  • edukacija s posebnim osvrtom na kontrolu kvalitete;
  • prepoznavanje bolesnikovih potreba i dobra komunikacija;
  • osiguravanje kvalitete pružene skrbi.

Održana je i radionica za upoznavanje znakovnog jezika gluhonijemih osoba.

Istaknuta je važnost nastavka zdravstvene skrbi bolesnika u što kraćem periodu po otpustu iz stacionarne zdravstvene ustanove pri čemu veliku važnost ima otpusno pismo zdravstvene njege kao dio sestrinske dokumentacije.

Iz KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, na skupu su aktivno sudjelovale medicinske sestre:

  • Milica Žilić,bacc.med.techn. i Vesnica Kušek Cesarec, med. sestra  s Klinike za kirurgiju, s temom: „ Morbidna pretilost: pravilna prehrana nakon kirurškog liječenja pretilosti“.

    U radu je prikazana uloga medicinske sestre kod kirurškog liječenja pretilosti, prijeoperacijska priprema ovih bolesnika, praćenje bolesnika poslije operacije, edukacija bolesnika o pravilnoj prehrani i načinu života poslije operacije, kao i potreba za njihovim redovitom praćenjem i kontrolama. Budući je pretilost jedan od vodećih javno zdravstvenih problema a komplikacije debljine smanjuju kvalitetu života, radnu sposobnost i životni vijek, kirurško liječenje je česta metoda liječenja i  medicinska sestra je značajni dio tima koji skrbi o bolesniku.

  • Ivanka Gašparić, bacc. med.techn., s Klinike za kirurgiju je govorila o zdravstvenoj njezi bolesnika nakon nove metode kirurškog liječenja ulceroznog kolitisa – Laparaskopske transperineoabdominalne proktokolektomije (TPAPK), koja daje izvrsne rezultate.

 Naglašena je velika važnost prijeoperacijske pripreme bolesnika, te specifičnost sestrinskih postupaka i zdravstvene skrbi bolesnika iza ovako zahtjevne operacije. Zdravstvenu njegu bolesnika s ileostomom mora provoditi stručna i educirana medicinska sestra koja svojim pravilnim postupcima prevenira oštećenja kože sadržajem tankog crijeva. Medicinska sestra prati ravnotežu tekućine, te pravovremeno prepoznaje znakove eventualne dehidracije. Provodi enteralnu prehranu, poznaje enteralne pripravke, način ispiranja ileoanalnog spremnika i niz specifičnih postupaka zdravstvene njege bolesnika s ileostomom s ciljem njihovog što ranijeg oporavka.