Izviješće s 12. kongresa Europskog vijeća enterostomalne terapije (ECET), 2013, Pariz

ECET2013 posterPripremila: Ida Subašić,bacc.med.techn.

European Council of Enterostomal Therapy (ECET) je profesionalna organizacija zdravstvenih djelatnika specijaliziranih za njegu stome. Njezine temeljne vrijednosti su usmjerene poštovanju, integritetu, holističkom pristupu pacijentu i unapređenju istraživanja i dokaza.

ECET je u lipnju 2013.g. organizirala 12. kongres u glavnom gradu Francuske, Pariz-u.  Teme kongresa su bile:

  1. Stoma;
  2. Rana;
  3. Enterostomalna terapija.

Cilj Kongresa je bio raspraviti o svim preprekama i poteškoćama koje su posljedica bolesti, a s kojima se svaki dan suočavaju pacijenti, ali i zdravstveni djelatnici.

Prikazan je niz prezentacija u kojima je opisan rad zdravstvenih djelatnika u rješavanju peristomalnih komplikacija i oštećenja kože u bolničkom okruženju i u patronažnoj službi. Organizirane su  radionice na kojima se raspravljalo o rješenjima za postojeće probleme kod pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika. To uključuje, između ostalog, izbor novih materijala i stoma pomagala.

  Na taj način je prikazana svakodnevna problematika pacijenata sa stomom, kroničnim ranama i fistulama.

S Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice, Kongresu su prisustvovale: Ivanka Benčić, bacc.med.techn,  Ida Subašić, bacc.med.techn, Milica Žilić, bacc.med.techn,  Anđelka Ravlić, bacc.med.techn i Nada Herco, bacc.med.techn.

Učlanite se:

LOGO ECET