IV. Praktični multidisciplinarni kongres “Zbrinjavanje kroničnih rana – limfedem, lipedem”

U razdoblju od 21. do 23. veljače 2020. godine u Crikvenici se održao IV. Praktični multidisciplinarni kongres „Zbrinjavanje kroničnih rana – limfedem, lipedem“. Organizator kongresa bila je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica.

Predavači i suradnici kongresa bili su zdravstveni radnici različitih profesionalnosti: dermatolozi, kirurzi, anesteziolozi, citolozi, liječnici obiteljske medicine, mikrobiolozi, fizioterapeuti i medicinske sestre. Teme predavanja obuhvaćale su multidisciplinarni pristup zbrinjavanja kronične rane, limfedema, lipedema, kompresivne terapije, kontrole infekcija, poremećaja spavanja i nutritivne potpore.

Nakon predavanja polaznici su imali mogućnost praktičnog učenja na različitim radionicama. Kroz radionice, imali smo priliku praktičnog učenja o limfnoj drenaži, bandažiranju i vrstama bandaže. Druga radionica nudila je učenje o pravilnom zbrinjavanju rana suvremenim oblogama. Na maketama lutki bili su prikazani razni tipovi kroničnih rana. Za primjenu obloge, najvažnija je pravilna procjena rane koja uključuje: veličinu, dubinu, lokalizaciju, infekciju, tip i količinu sekrecije. Ovisno o ovim čimbenicima, odabire se pripadajuća obloga. Prije primjene obloge, rana mora biti dobro očišćena i dezinficirana. Fibrinske naslage ili nekroze u rani, uspješno se mogu riješiti primjenom gela koji će razgraditi i otopiti naslage. Nakon gela, primjenjuje se primarna i sekundarna obloga, ovisno o vrsti rane.

S obzirom da je vrijeme karnevala, po završetku radionica, za sudionike je bilo organizirano prikladno kulturno edukativno druženje pod maskama. Slobodno vrijeme iskoristili smo za obilazak Crikvenice i Thalassotherapije i druženje s kolegicama iz drugih hrvatskih bolnica.

Izvješće pripremila: Elzika Radić