Intervencijska radionica -Terumo

U cilju napređenja zdravstvene skrbi pacijenata, posebno u području intervencijske kardiologije, medicinske sestre Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, sudjelovale su na Terumo radionici. Ova radionica bila je namijenjena medicinskim sestrama/tehničarima zaposlenim u salama za invazivnu i intervencijsku kardiologiju (KATLAB) te su na njoj uz medicinske sestre/tehničare naše Klinike sudjelovale i medicinskie sestre/tehničari iz  12 intervencijskih centara iz cijele Hrvatske. Radionica  je održana od 05. do 06. listopada 2018. godine u Svetom Martinu na Muri.

Prvi dan radionice započeo je prezentacijama intervencijskih kardiologa iz KB-a Dubrava, KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice, koji su nas upoznali s različitim temama: konceptom rada transradijalnog pristupa u kompleksnim intervencijama, s pristupom ženama u intervencijskoj kardiologiji te pravilnom odabiru zatvarača kod hemostaze transradijalnim i femoralnim pristupom.

Program drugog dana radionice započeo je povijesnim pregledom: uvodom u intervencijsku kardiologiju koji je izložio intervencijski kardiolog iz KBC-a Rijeka. Nakon izlaganja sljedila je radionica: “Hand on” – Transradijalna kompresija; TR Band, Angioseal, Femoseal gdje su medicinske sestre uvježbavale kako pravilno punktirati radijalnu arteriju, način upotrebe Angioseala  u zatvaranju mjesta punkcije i postavljanju manžete (TR Band) s oznakom zelenog markera nakon izvlačenja uvodnice s mjesta punkcije.

Sljedile su prezentacije intervencijskih sala (KATLAB-a) po bolnicama. Rad u  KATLAB-u Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Sestre milosrdnice predstavila je Jadranka Daskijević, bacc. med. techn., osvrnuvši se na sam početak rada u KATLAB-u sve do današnjih dana s velikim napretkom i postignućima u spašavanju života bolesnika, koji se kroz 24-satnu pripravnost zaprimaju na našu Kliniku. Svoja kratka, ali nimalo manje važna, iskustva u invazivnoj kardiologiji kod pedijatrijskog pacijenta prezentirala je Aleksandra Horvatić, bacc. med. techn., s Klinike za pedijatriju (odjel Kardiologije).

Zahvaljujući svim našim timovima u KATLAB-u mnoge su smrti prekinute i mnogi životi spašeni zahvaljujući sofisticiranim tehnikama i metodama u liječenju bolesnika s akutnim infarktom miokarda. Sve to nebi bilo moguće bez požrtvovnog i vioskoeduciranog osoblja koje se mora kontinuirano usavršavati kroz različite oblike edukacije.

Pripremila: Božica Leško, bacc. med. techn.