Global Nursing and Healthcare: uklanjanje prepreka prema budućnosti

Od 28. do 29. ožujka 2019. godine u Opatiji, u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta Zagreb,  se održala 18. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 4. konferencija zdravstvenih profesija s aktualnom pratećom temom Global Nursing and Healthcare. Uslijed općeg trenda globalizacije, moramo govoriti i o globalizaciji u području zdravstva, jer globalizacija utječe na sve aspekte zdravlja (ekonomske, kulturalne, sociološke,…) kroz direktne i indirektne čimbenike. No, ipak, najvažnije značenje pojma globalizacije sadržano je u uklanjanju prepreka (u ekonomiji, obrazovanju, zdravstvu) i poimanju svijeta kao jedinstvenog mjesta.

Iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na Konferenciji je sudjelovalo preko desetak zdravstvenih djelatnika (liječnika, medicinskih sestara i tehničara, radiologa i fizioterapeuta), a Knjigu sažetaka možete pronaći ovdje.

 Izvor fotografije: www.zvu.hr

Tekst pripremila: Ela Vujanić, bacc. med. techn.