Enterostomalna terapija bez granica

1 (8) Pripremili: Radić Elzika, dipl. med. techn., Gašparić Ivanka, bacc. med. techn.

U hotelu Trakošćan se od 21.04.2016. godine do 23.04.2016.godine, održavao stručni skup na temu: „Enterostomalna terapija bez granica“, u organizaciji Društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije (DMSTDK).

Pozdravnim govorom i predavanjem, otvorio ga je predsjednik Hrvatskog društva liječnika digestivne kirurgije, doc.dr.sc. Marko ZelićizKBC Rijeka.

Stručni skup bio je podijeljen na tri dijela:

  1. Iskustva enterostomalnih terapeuta iz Slovenije: Uloga ET u bolnici, priprema pacijenta za operaciju, zdravstvena njega pacijenta sa stomom nakon operacije i kod komplikacija;
  2. Predoperativno obilježavanje mjesta stome: praktična radionica;
  3. Okrugli stol na temu: Budućnost enterostomalne terapije u Hrvatskoj.

Sudionici su imali priliku i upoznati se s dugogodišnjim iskustvima, načinom i organizacijom rada enterostomalnog terapeuta (ET) u UKC Ljubljana kroz izlaganja medicinskih sestara ove zdravstvene ustanove. Medicinske sestre Klinike za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice prisustvovale su  aktivno u programskom dijelu praktičnih radionica, a medicinske sestre ove klinike, Ivanka Benčić i Ivanka Gašparić, kao prve sestre ET u Hrvatskoj, kroz praktičnu radionicu pokazale su kako se planirano i sustavno vrši predoperativno označavanje mjesta stome s ciljem postizanja maksimalne kvalitete života pacijenata sa kolostomom ili ileostomom. Na okruglom stolu sudjelovali su: predsjednica DMSTDK-Vesna Konjevoda, predstavnici Sveučilišta u Rijeci, Ministarstva zdravlja RH, HKMS, enterostomalni terapeuti iz Slovenije i Hrvatske te predstavnici Udruge pacijenata sa stomom. Zaključak okruglog stola bio je da je u našoj zemlji prisutna velika potreba za otvaranjem specijalističkog modula: „enterostomalni  terapeut“ pri  ZVU ili Sveučilištu. U neformalnom dijelu ovog stručnog skupa medicinske sestre su imale priliku dodatno se povezati s kolegicama iz čitave Hrvatske, razmijeniti iskustva u zdravstvenoj njezi, a sve u cilju implementacije najbolje sestrinske prakse i zadovoljstva naših pacijenata.