Edukacijski tečaj medicinskih sestara i tehničara 3.kategorije: „Mokrenje u krevet – nemojte ga ignorirati!!!”

Dana 18.svibnja 2018.g. u organizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a, u dvorani Klinike za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice, održan je Edukacijski tečaj medicinskih sestra i tehničara III. kategorije: „Mokrenje u krevet- nemojte ga ignorirati“.

Cilj ovog Tečaja bio je podizanje svijesti o noćnom mokrenju, pružanje aktualnih informacija medicinskim sestrama i tehničarima u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi, kako bi mogli pravovremeno prepoznati problem u djeteta te educirati roditelje i djecu o problemu koji je čest, kojeg se ne treba sramiti i koji se može uspješno terapijski riješiti.

Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima pedijatrijske zdravstvene skrbi kao i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s problemom noćnog mokrenja kod djece. Voditelji Tečaja bile su medicinske sestre: Snježana Fusić, mag.med.techn i Jadranka Pavlić, bacc.med.techn. Sudjelovalo je 50 medicinskih sestara sa Klinika za pedijatriju iz Zagreba, Splita, iz primarne zdravstvene zaštite i Škole za medicinske sestre-Vinogradska, uz goste predavače: Snježanu Fusić, mag.med.techn. iz Klinike za dječje bolesti Zagreb, Ivanu Merlin, prof. psihologije iz Škole za medicinske sestre Vinogradska te domaćine: Jadranku Pavlić, bacc.med.techn, Kristinu Sedmak, bacc.med.techn, Slavicu Bošnjak, bacc.med.techn. i Kristinu Kužnik, mag. med.techn iz Klinike za pedijatriju KBC- a Sestre milosrdnice.

Navedeni predavači prikazali su kroz predavanja osnovne činjenice o tome koji uzroci dovode do problema mokrenja u krevet, kako se ono dijagnosticira, te na koji način se  mokrenje u krevet može spriječiti ili ako se ono pojavili kako ga nefarmakološki ili farmakološki liječiti. Isto tako, navedene su preporuke za edukaciju roditelja i djeteta o problemu mokrenja u krevet, kao i intervencije medicinskih sestara u edukaciji o navedenom problemu.

U zaključku je navedeno da je ovaj stručni skup također pridonio osvještavanju i suočavanju s problemom mokrenja u krevet u djece, naglasio važnost medicinskih sestara u potrebi pravovremenog prepoznavanja i zbrinjavanja kako ne bi doveo do teških psiholoških posljedica za dijete, ali i za cijelu njegovu obitelj. Naglašeno je da treba osnažiti osobe koje se suočavaju s ovim problemom da ga se ne srame i pomoći djetetu da uspješno odrasta poput svojih vršnjaka. Pri tome im medicinske sestre kroz edukaciju njih samih, njihovih roditelja i okoline u tome mogu uvelike pomoći.

 Pripremila: Kristina Kužnik. mag.med.techn.