Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre/tehničare u ožujku 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

 u prilogu možete pogledati popis edukacijskih aktivnosti za medicinske sestre i tehničare u ožujku 2018. godine.

  • 01.03.2018. Disfagija nakon moždanog udara – uloga medicinske sestre, iskustva (Nada Blažević, med. sestra, Ivana Dvoršek, bacc. med. techn.), Dvorana Klinike za neurologiju, 13:30
  • 06.03.2018. Sestrinska dokumentacija: dokument koji obvezuje i štiti sestrinsku profesiju (Ivana Komarica, bacc. med. techn., Nina Šarić, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30
  • 07.03.2018. Učinak timske komunikacije na terapijski ishod detoksifikacijskog programa kod ovisnika o drogama (Ana – Marija Kolarić, dipl. med. techn., Stjepan Šimatović, med. tehničar), Klinika za traumatologiju, 13:30
  • 08.03.2018. Trijaža  kod masovnih nesreća u bolničkim uvjetima (Maja Martinčević, bacc. med. techn., Martina Dušak, dipl. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30
  • 08.03.2018. Zdravstvena njega intenzivnog neurološkog bolesnika (Tatjana Perić, bacc. med. techn., Franjo Liška, bacc. med. techn.), Dvorana Klinike za neurologiju, 13:30
  • 09.03.2018. Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima koje nas živciraju (Matej Sakoman, prof.) Multimedijski centar, 11:00
  • 15.03.2018. i 16.03.2018. HIPEC – Hipertermička intraperitonejska kemoterapija (Marija Vajda, bacc. med. techn., Gabrijela Bajramović, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za kirurgiju, 13:30
  • 15.03.2018. Utjecaj stresa na rad medicinskih sestara u zbrinjavanju neurološkog bolesnika (Lenka Kopačević, dipl. med. techn.), Dvorana Klinike za neurologiju, 13:30
  • 27.03.2018. Enteralna prehrana u potpornoj i palijativnoj skrbi – kako osigurati optimalan i siguran unos? (Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.) Multimedijski centar, 13:30
  • 29.03.2018. Sestrinska dokumentacija: dokument koji obvezuje i štiti sestrinsku profesiju (Ivana Komarica, bacc. med. techn., Nina Šarić, bacc. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30

Predavanjima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre i tehničari, osim za predavanje 09.03.2018., Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima koje nas živciraju, za koji se treba prethodno prijaviti.