Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare u prosincu 2018. g.

Poštovani,

u nastavku možete vidjeti popis edukacijskih aktivnosti za medicinske sestre i tehničare u prosincu 2018. godine.

  • 05.12.2018. Skrb medicinske sestre za bolesnike s traumatskog ozljedom mozga (predavač: Ivana Raković, bacc. med. techn.), predavaonica Klinike za neurokirurgiju, 13:30 sati
  • 14.12.2018. Upoznavanje medicinskih sestara/tehničara s pravnim aktima prilikom primjene mjera prisile kod osoba s teškim duševnim smetnjama (Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i Klinika za psihijatriju), Multimedijski centar, 13:30 sati