Edukacijske aktivnosti u svibnju 2018. g.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete vidjeti popis edukacijskih aktivnosti u svibnju 2018. g.

  • 08.05.2018. Tečaj treće kategorije za medicinske sestre/tehničare “Uspješan komunikator: je l’ to važno?,” Multimedijski centar, 08:30-14:30 sati (obavezna prethodna predbilježba!)
  • 10.05.2018. Tečaj treće kategorije za medicinske sestre/tehničare “Korištenje i održavanje anesteziološkog uređaja,” Predavaonica Klinike za kirurgiju, 09:30-17:10 sati (obavezna prethodna predbilježba)
  • 10.05.2018 Imobilizacija i uloga medicinske sestre/tehničara kod zbrinjavanja koštano zglobnih ozljeda (Boris Porubić, medicinski tehničar, Ana-Marija Krušić, bacc. med. techn.), Kabinet vještina Klinike za kirurgiju (prizemlje), 13:30 sati – samo za medicinske sestre/tehničare Klinike za kirurgiju zbog ograničenosti prostora
  • 11.05.2018. Imobilizacija i uloga medicinske sestre/tehničara kod zbrinjavanja koštano zglobnih ozljeda (Boris Porubić, medicinski tehničar, Ana-Marija Krušić, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za kirurgiju, 13:30 sati – za sve medicinske sestre/tehničare KBC-a Sestre milosrdnice
  • 17.05.2018. Enteralna prehrana u potpornoj i palijativnoj skrbi – kako osigurati optimalan i siguran unos? (Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.) Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati
  • 22.05.2018. Sestrinska dokumentacija – dokument koji obvezuje i štiti sestrinsku profesiju – prikaz slučaja (Ivana Komarica, bacc. med. techn., Nina Šarić, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati

Stručnim sastancima mogu prisustvovati sve medicinske sestre/tehničari, osim 10.05.2018., kada će se stručni sastanak održati samo za zaposlenike Klinike za kirurgiju. Ostali zainteresirani mogu navedenom stručnom sastanku prisustvovati 11.05.2018. u Predavaonici Klinike za kirurgiju.