Edukacijske aktivnosti u studenom 2019.

Poštovani,

u nastavku možete pronaći koje nas edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare očekuju u studenom.

STUDENI

05.11.

Uloga medicinske sestre u obradi i liječenju poremećaja mokrenja u odraslih bolesnika

Ivanka Bosnić, medicinska sestra, Ivanka Santini, bacc. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

Multimedijski centar, 13:30

12.11.

Invazivna i intervencijska kardiologija

Jadranka Daskijević, bacc. med. techn., Jadranka Pavlić, bacc. med. techn.

Multimedijski centar, 13:30

19.11.

Zadaci medicinske sestre/tehničara u snimanju VEEG telemetrije u djece

Jasmin Lončarić, medicinski tehničar, Kristina Kužnik, mag. med. techn.

Multimedijski centar, 13:30