Edukacijske aktivnosti u ožujku 2020. g.

Poštovani/e,

u nastavku možete provjeriti koje nas edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice očekuju u ožujku 2020. godine.

Vidimo se!

OŽUJAK

Multimedijski centar, 13:30 h

03.03.

Terapijska hipotermija kao metoda liječenja u akutnom koronarnom sindromu nakon provedene kardiopulmonalne reanimacije

Mateja Kovačević, bacc. med. techn.,

Nina Krpan, bacc. med. techn.

10.03.

Što je to nedostatna zdravstvena njega?

Danijela Kumpović, mag. med. techn.

17.03.

PDPH i krvna zakrpa

Valentina Matić, mag. med. techn.

24.03.

Utjecaj društvenih mreža na profesionalizam sestrinstva

Jelena Mijatović, mag. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

31.03.

Obitelj pacijenta kao ravnopravni partner u jedinicama

intenzivne medicine

Ivana Rimac, medicinska sestra

Natalija Uroić, bacc. med. techn.