Edukacijske aktivnosti u lipnju 2018.

Poštovane/i,

u nastavku pogledajte koje nas edukacijske aktivnosti očekuju u lipnju.

  • 05.06.2018. Pravovremeno prepoznavanje problema niskog rasta (Ana Borošak, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
  • 06.06.2018. Enteralna prehrana u potpornoj i palijativnoj skrbi – kako osigurati optimalan i siguran unos? (Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN, Marija Kahlina, bacc. med. techn.), Klinika za traumatologiju, 13:30 sati
  • 14.06.2018. Principi rada operacijske sestre kod laserskih zahvata (Štefica Paljug, bacc. med. techn., Gabrijela Bajramović, bacc. med. techn.), Predavaonica Klinike za kirurgiju, 13:30 sati
  • 19.06.2018. Učinak timske komunikacije na terapijski ishod detoksifikacijskog programa kod ovisnika o drogama (Ana – Marija Kolarić, dipl. med. techn., Stjepan Šimatović, med. tehničar), Multimedijski centar, 13:30 sati
  • 26.06.2018. Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja (Dragana Barukčić, mag. med. techn., Margareta Bajsić Beljak, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati

Predavanjima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre/tehničari.