Edukacija „Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima koje nas živciraju“

Ono što netko voli i smatra da je dobro, ispravno, talentirano ili simpatično, drugome može biti slabost, ići na živce ili biti mana.

Poštovane kolegice i kolege,

dana 09. ožujka 2018. godine, u Multimedijskom centru, u 11 sati, održat će se edukacija „Stilovi osobnosti i timski rad – kako dobro surađivati s kolegama i pacijentima usprkos različitostima koje nas živciraju“ magistra i profesora psihologije Mateja Sakomana u organizaciji Ureda za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC – a Sestre milosrdnice.

Edukacija će otvoreno progovarati o manama i prednostima te izazovima komunikacije u zdravstvu. Svakom će sudioniku, prilikom prijave, biti poslan DISC upitnik koji će riješiti i zatim ponijeti sa sobom na Edukaciju. Osim vlastitog rezultata po ispunjavanju Upitnika, sudionici Edukacije će dobiti i puno bolje razumijevanje vlastite osobe i drugih koje susreću te se time lakše usredotočiti na različitost kao na prednost i lakše se prilagoditi kolegama ili bolesnicima.

Edukacija će se sastojati od:

–       ispunjavanja DISC upitnika za sve sudionike,

–       opisa Upitnika i stilova osobnosti,

–       analize rezultata i praktičnih primjera i

–       kratkog videa.

Predviđeno trajanje Edukacije je 60 minuta. Edukacija će biti vrednovana od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Pozivamo sve zainteresirane liječnike, medicinske sestre i tehničare i drugo zdravstveno osoblje da se prijave na uredzakvalitetu@kbcsm.hr te iskoriste priliku sudjelovati na svrsishodnoj i zanimljivoj edukaciji.

Veselimo se zajedničkoj edukaciji,

Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite