Edukacija o enterostomalnoj terapiji

Pripremila: Benčić Ivanka, bacc.med.techn.

Klinika za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice intenzivno provodi i razvija čitav niz operacijskih procedura koje ulaze u sam vrh abdominalne kirurgije. To zahtjeva vrhunsko znanje i vještine medicinskih sestra  kako bi svojim pacijentima osigurale najbolju razinu kvalitete zdravstvene njege tijekom hospitalizacije. Osim toga važno je i da im se omogući brži oporavak, ali i kvalitetna skrb i njega nakon otpusta.

Danas smo suočeni sa sve  većim brojem pacijenata s privremenom i trajnom ostomijom. Osobama sa ostomijom, bez obzira na dob, spol i nastavak liječenja, mora se omogućiti  maksimalna samostalnost i  kvaliteta života. Razvijene zemlje su prepoznale te potrebe i iz tog razloga razvile specijalizacije za medicinske sestare u području ostomije. Nakon specijalizacije medicinske sestre postaju enterostomalni terapeuti i osposobljene su za zbrinjavanje svake kirurške rane kod pacijenata sa kirurški izvedenom stomom kao i za zbrinjavanje inkontinencije.

Klinika za kirurgiju KBC Sestre milosrdnice je prepoznala sve veće zahtjeve za daljnjim usavršavanjem medicinskih sestara u tom području. Iz tog razloga je razvijena suradnja s medicinskim sestarama Univerzitetnog kliničnog centra (UKC) Ljubljana  iz Slovenije. Suradnja je započela nakon susreta na stručnim skupovima, a nastavila se međusobnim posjetima. Za vrijeme tih posjeta medicinske sestre sudjeluju na radionicama i održavaju prezentacije o uvođenju novih tehnologija. Tijekom međusobnih posjeta konzultiraju se o rješavanju konkretnih problema kod hospitaliziranih pacijenata, te izmjenjuju iskustva o planiranju otpusta pacijenata sa stomom i nastavku zdravstvene njege nakon hospitalizacije. Pri tome medicinske sestre Klinike za kirurgiju dobivaju dragocjene savjete od svojih kolegica iz UKC Ljubljana zbog njihova dugogodišnjeg iskustva u suradnji bolničke i vanbolničke skrbi.

Tim medicinskih sestara Klinike za kirurgiju uključenih u ovu vrstu edukacije čine: Ivanka Benčić, bacc.med.techn, Milica Žilić, bacc.med.techn, Elzika Radić, dipl.med.techn., Nada Bišćan, bacc.med.techn, Nada Herco, bacc.med.techn, Anđelka Ravlić, bacc.med.techn., te Ida Subašić, bacc.med.techn.

Dodatna edukacija medicinskih sestara, u specifičnom području zdravstvene njege kirurških pacijenata, kao što je enterostomalna terapija, pridonijeti će razvoju sestrinstva u kirurškoj djelatnosti i dodatno povećati kvalitetu zdravstvene njege.

Zahvalne smo medicinskim sestrama, enterostomalnim terapeutima, UKC Ljubljana na iznimnoj stručnoj suradnji i podršci, te se nadamo da ćemo i dalje našu suradnju nastaviti i razvijati.