Doprinos razvoju sestrinstva KBC Sestre milosrdnice

kbcsm pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremecajima vida i bolestima okaPripremila: Biserka Režek, dipl.med.techn.

Dana 26. Lipnja 2015.godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih donosi odluku kojom se odobrava upotreba priručnika naziva: „Pristup i zbrinjavanje bolesnika s poremećajima vida i bolestima oka“, kao pomoćnog nastavnog sredstva. S obzirom da je uvršten na popis pomoćnih nastavnih sredstava može se koristiti za nastavne predmete Zdravstvene njege  u programu strukovnog obrazovanja medicinskih sestara/tehničara opće njege.

Priručnik je nastao je zbog potrebe zbog potreba medicinskih sestra u oftalmologiiji, koja se kao i cjelokupna medicina stalno razvijaju. On pomaže sestrama pri upoznavanju osnovnih principa rada s oftalmološkim pacijentima, približava im nova znanja iz oftalmologije na jednostavan i razumljiv način. S obzirom da je medicinska sestra, kao dio tima, uključena u rad polikliničkog i stacionarnog dijela oftalmološke klinike, ona sudjeluje ili samostalno provodi brojne intervencije u zbrinjavanju pacijenta, mora posjedovati brojna znanja i stalno ih usavršavati. Sve su to razlozi koji potvrđuju potrebu pisanja literature namijenjene medicinskim sestrama u oftalmologiji, ali i u ostalim područjima zdravstvene njege.

Ovaj priručnik je podijeljen na dva dijela: prvi se odnosi na klinički dio, koji opisuje anatomiju, funkcije i bolesti oka i drugi u kojem je opisan proces zdravstvene njege i sestrinska skrb kod pojedinih poremećaja vida i bolesti oka. U drugom dijelu su opisani i pojedini specifični standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi oftalmoloških pacijenata te opisana trijaža oftalmološkog pacijenta.

Autorice ovog priručnika knjige su medicinske sestre Klinike za očne bolesti KBC Sestre milosrdnice: Đurđa Behetić i Đurđica Duh.

Đurđa Behetić, prvostupnica sestrinstva, zaposlena je na Klinici od 1975.g.,radila je kao smjenska sestra i medicinska sestra u dječjoj očnoj ambulanti,  a od 1999.g obnaša dužnost  glavne sestre  Klinike. Završila je Višu medicinsku školu u Zagrebu, oftalmološki smjer (optika-pleoptika) na kojoj su se medicinske sestre educirale za rad u oftalmologiji, kao i za rad sa slabovidnom i škiljavom djecom.

Đurđica Duh, prvostupnica sestrinstva, na Klinici radi od 1988.g. kao smjenska sestra, sestra u Kabinetu za kontaktne leće, hitnoj očnoj ambulanti, a danas je glavna sestra Odjela za okuloplastičnu kirurgiju. Diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu.

Ovaj priručnik znači veliki doprinos sestrinstvu u oftalmologiji, općenito, ali i razvoju sestrinstva u KBC Sestre milosrdnice.