Dani zdravstvenih karijera u RH

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju KBC – a Sestre milosrdnice, kao predstavnici Pedijatrijskog društva HUMS – a,  sudjelovale su na konferenciji Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj koja se u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala u Školi narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ 11. i 12. svibnja 2018. godine.

U hrvatskoj javnosti zadnjih je godina sve prisutnija tema odlaska mladih stručnjaka u inozemstvo, pa tako i mladih zdravstvenih djelatnika koje strani poslodavci zbog visoke razine znanja i dobrih iskustava dočekuju raširenih ruku.

Konferencija je organizirana prvenstveno kako bi se potaknulo i ohrabrilo studente medicine i Zdravstvenog veleučilišta, mlade ljude, na ostanak i razvijanje profesionalne karijere u Hrvatskoj te kako bi ih se informiralo gdje se sve u našem zdravstvenom sustavu mogu zaposliti.

Na panel raspravi u kojoj su uz predstavnike Ministarstva zdravstva, Hrvatske komore liječnika, dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovali i predstavnici medicinskih sestara iz HKMS – a, HUMS – a te Nacionalnog saveza sestrinstva, a sve se obilježavalo u tjednu proslave Međunarodnog dana sestrinstva.

Najviše se govorilo o potrebi za pripravničkim stažem te o priznavanju kvalifikacija i kompetencija prema stupnju obrazovanja što nije prepoznato u sustavu rada pojedinih zdravstvenih ustanova.

Medicinske sestre Kristina Kužnik, mag. med. techn., Nikolina Bedeković, bacc. med. techn. i Ivana Stanić, bacc. med. techn. u izložbenom dijelu programa pružile su korisne informacije zainteresiranima o radu na Klinici za pedijatriju KBC – a Sestre milosrdnice te radu Pedijatrijskog društva HUMS – a kako bi budućim generacijama pomogle u odabiru i pronalasku svoje radne ili znanstvene budućnosti.

Pripremila: Ivana Stanić, bacc. med. techn.