Uncategorized

Edukacijske aktivnosti za medicinske sestre/tehničare u travnju 2018

  • 04.04.2018. Zaštita na radu medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u zoni ionizirajućeg zračenja (Dragana Barukčić, mag. med. techn., Margareta Bajsić Beljak, bacc. med. techn.), Klinika za traumatologiju, 13:30 sati
  • 10.04.2018. Hereditarni angioedem – specifičnost terapije – prikaz slučaja (Iva Dojčić, medicinska sestra, Marela Šain Tuka, bacc. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
  • 12.04.2018. Perioperacijska analgezija kod operacije dojke (Božica Raškaj, dipl. med. techn.), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati
  • 17.04.2018. Trijaža kod masovnih nesreća u bolničkim uvjetima (Maja Martinčević, bacc. med. techn., Martina Dušak, dipl. med. techn.), Multimedijski centar, 13:30 sati
  • 23.04.2018. Terapija uz pomoć životinja (Vera Bunjevac, bacc. med. techn.), Velika dvorana Klinike za psihijatriju, 13:30 sati
  • 26.04.2018. Uloga medicinske sestre u skrbi za bolesnike na palijativnoj radioterapiji (Snježana Ros, medicinska sestra, Ivana Horina, medicinska sestra), Klinika za tumore, Predavaonica 5. kat, 13:30 sati

Napomena: molimo sve da redovito prate web stranicu: sestrinstvo.kbcsm.hr radi eventualnog povećanja broja stručnih sastanaka u travnju. Stručnim sastancima mogu prisustvovati sve zainteresirane medicinske sestre/tehničari bez prethodne najave.

 

 

Najava Tečaja III. kategorije za medicinske sestre i tehničare “Specifičnosti bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem”

Poštovane kolegice i kolege,

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Tečaj III. kategorije za medicinske sestre i tehničare s nazivom:

Specifičnosti bolesnika s terminalnim bubrežnim zatajenjem“

 

 Tečaj će se održati 20. listopada 2016. u KBC Sestre milosrdnice Multimedijski centar s početkom u 10:00h Continue reading

Terapijska hipotermija u postreanimacijskom sindromu

Sažetak:

Uz svakodnevni napredak hitne i intenzivne medicine na području reanimatologije i dalje gotovo nerješivi problem predstavlja oporavak centralnog živčanog sustava (CŽS-a) nakon srčanog zastoja. Zna se da nakon pet i više minuta cirkulatornog zastoja dolazi do trajnih tj. ireverzibilnih oštećenja moždanih stanica uzrokovanih ishemijom i hipoperfuzijom. Uspješnom kardiopulmonalnom reanimacijom (KPR) unesrećenom se uspijeva uspostaviti spontana cirkulacija (ROSC-return of spontaneous circulation) ali stanje svijesti ostaje poremećeno. Takvi pacijenti se nalaze u cerbralnom postreanimacijskom sindromu sa vrlo niskim Glasgow coma score (GCS), od 3-9 uzrokovano globalnim ishemijskim oštećenjem mozga.

Continue reading

Izvješće s radionice: „Perkutana endoskopska gastrostoma – PEG“

Pripremio: Jure Erceg bacc.med.techn.

U Zavodu za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinike za unutarnje bolesti,  KBC Sestre milosrdnice, 7.10.2015. godine održana je radionica naziva: „Perkutana endoskopska gastrostoma-PEG“ pod pokroviteljstvom HUBOL-a. Organizatori radionice bili su: Vedran Tomašić dr.med., specijalist gastroenterolog, Ivan Lerotić dr. med., specijalist i  Jure Erceg, bacc.med.techn.

Continue reading

Standardi sestrinske prakse kod operacije slabinske kralješnice minimalno invazivnim tehnikama

1 endoskopska operacija - featuredPripremio: Zoran Mihić, bacc.med.techn.

Diskektomija slabinske kralješnice predstavlja zlatni standard u liječenju simptomatske hernije diska u slučaju refrakternosti bolova na konzervativno liječenje. Uz klasične operacijske tehnike, unazad više od 20 godina istražuju se i uvode metode s minimalnim oštećenjima neuromuskularnih struktura kralješnice u svrhu smanjenja  pojave poslijeoperacijske bolnosti slabinske kralješnice.

Continue reading