Author: » Dario Radočaj

Posts

Intervencije medicinske sestre kod bolesnika s tumorom kralježnične moždine

Tumori kralježnične moždine čine samo otprilike 10 % svih tumora središnjeg živčanog sustava, ali predstavljaju specifičnu skupinu bolesnika i zahtijevaju visoko educiranu medicinsku sestru/tehničara i dobar timski rad. Bolesnici s tumorima kralježnične moždine razlikuju se po segmentiranoj razini tumora i simptomima koji variraju od smetnji sfinktera, boli, pa sve do senzornog i motornog  deficita.

Svjetski dan higijene ruku

Pripremile: Tomislava Barbir mag. med. techn, Ivona Bete, dipl. med. techn; Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija Preuzeto sa: http://www.unicef.org/malaysia/support_10522.html Povodom obilježavanja Svjetskog dana higijene ruku, 5. svibnja, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBC Zagreb, Referentni centar za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja koji djeluje u sklopu ovog Zavoda, Hrvatski liječnički zbor i […]