Antibiotici – sačuvajmo posljednju liniju obrane

Otpornost na antibiotike naziva se „šutljivim tsunamijem koji se  suočava s modernom medicinom“. (Cox D.)

Danas, uzrok ozbiljne prijetnje sigurnosti pacijentima, zdravstvenom sustavu i gospodarstvu predstavlja pojava i širenje višestruko otpornih bakterija, pogotovo bakterija otpornih na antibiotike posljednje linije obrane kao što su karbapenemi i kolistin. Negativni ishodi liječenja, veće stope obolijevanja i smrtnosti uz veće troškove i dulje trajanje bolničkog liječenja povezuju se s infekcijama uzrokovanim višestruko otpornim bakterijama.

Uloga medicinskih sestara u kliničkom timu važna je zbog njihovog redovitog kontakta s pacijentima, primjene i praćenja učinkovitosti antimikrobnog liječenja. Medicinske sestre osiguravaju pravilnu primjenu lijeka te savjetuju pacijente o ispravnoj upotrebi antimikrobnih sredstava, interakciji s drugim lijekovima te mogućim nuspojavama. Antimikrobni lijekovi s aktivnošću protiv bakterija nazivaju se antibakterijska sredstva (antibiotici). Izlaganje mikroorganizama antimikrobnim agensima stvara selektivni pritisak koji dovodi do razvoja otpornosti. Neodgovarajuća uporaba antimikrobnih sredstava ubrzava nastanak i širenje otpornosti.

Što možemo učiniti?

  1. Podržavati nacionalnu više disciplinarnu radnu skupinu stručnjaka iz tog područja  koja skuplja i analizira podatke te po potrebi intervenira na nacionalnoj i bolničkoj razini.
  2. Osigurati prikladan omjer djelatnika za kontrolu bolničkih infekcija:                                                 – jedna medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija na 250 kreveta smatra se standardom, a na temelju novih dokaza potiče se omjer od 1 sestra na 100 kreveta.
  3. Aktivno testirati (skrining) rizične pacijente prilikom njihova prijema u bolnicu.
  4. Izolirati pacijente koji su nosioci višestruko otpornih bakterija.
  5. Promicati higijenu ruku kao najvažniju pojedinačnu mjeru za sprječavanje prenošenja bakterija u bolnicama. Troškovi promicanja higijene ruku čine manje od 1% troškova liječenja pacijenata s infekcijama povezanima sa zdravstvenom skrbi.
  6. Kontinuirano provoditi i usklađivati mjere: sprječavanje širenja infekcije, stroge mjere kontrole infekcije u kombinaciji s primjenom učinkovite antimikrobne terapije.

U preporuci Vijeća EU – a  o razboritoj upotrebi antimikrobnih agensa u humanoj medicini naglašava se da se kontroliranje otpornosti na antibiotike može postići jedino kombinacijom sprječavanja infekcije i kontrolnih mjera te razboritom upotrebom antibiotika.Treba naglasiti da se borba protiv otpornosti na antibiotike mora temeljiti na višestrukom pristupu na lokalnoj i nacionalnoj razini, a usklađenost mjera i suradnja na svjetskoj razini može pružiti dugoročno rješenje.

Pripremila: Ružica Grozdek, dipl.med.techn, Odjel za sprječavanje i kontrolu bolničkih infekcija