Aktivnosti medicinskih sestara i tehničara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli u Tjednu sestrinstva i primaljstva

Tjedan sestrinstva i primaljstva i se ove godine tradicionalno održao od 06. do 10. svibnja 2019. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Ovako važne dane, medicinske sestre i tehničari KBC – a obilježili su nizom hvalavrijednih javnozdravstvenih akcija koje za cilj imaju promociju zdravlja u zajednici.

Angažman medicinskih sestara i tehničara Zavoda za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli bio je usmjeren na educiranje te informiranje uže i šire zajednice o svim aspektima vezanim uz palijativnu skrb, a geslo koje su poručili glasi: „Važni ste nam!“.

Palijativna skrb je briga za teško i neizlječivo bolesne te umiruće osobe i njihovu obitelji. U središtu palijativne skrbi jest ublažavanje boli i ostalih simptoma koji uzrokuju patnju, bilo tjelesnu, psihosocijalnu ili duhovnu. Palijativna skrb obuhvaća i skrb te pomoć obitelji u procesu žalovanja. Upravo zbog toga, sve veća pozornost usmjerava se na članove obitelji pa su sudionici mogli dobiti niz informacija gdje, kada i kako mogu potražiti pomoć te koja prava mogu ostvariti. Najveći fokus usmjeren je zadovoljavanja osnovnih potreba palijativnog pacijenta, na etička i vjerska pitanja, važnost otvorene komunikacije s umirućom osobom no iznenađujuće, poseban interes bio je za socijalni rad u palijativnoj skrbi. Građani su informirani koja prava i usluge iz socijalne skrbi mogu ostvariti, primjerice vezano uz stambeno zbrinjavanje i skrbništvo, financijsku pomoć itd.

Ovo iznimno osjetljivo područje rada zdravstvenih djelatnika iziskuje kontinuiranu edukaciju i podizanje svijesti o važnosti palijativne skrbi koja je postala dio svakodnevnog rada istih. Informiranjem i educiranjem zajednice osiguravamo adekvatno i pravovremeno zbrinjavanje te zadovoljavanje potreba palijativnog pacijenta, ali i članova njihove obitelji.

Pripremila: Valentina Matić, mag. med. techn., Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Fotografije: KBC SM