4. simpozij Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju | 7. kongres HDNVP s međunarodnim sudjelovanjem

simpozij neurologija kbcsm 20147. KONGRES
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
s međunarodnim sudjelovanjem
4. SIMPOZIJ UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU
22.
24. svibnja 2014.
multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska c. 29, Zagreb

 

SUORGANIZATORI:
Klinika za neurologiju KBC “Sestre milosrdnice” • Hrvatsko društvo za moždani udar
Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku • Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a • Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

U sklopu Kongresa održat će se i 4. simpozij Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju. KOTIZACIJE NEMA!

Program kongresa

 • 08:00 – 08:30 Registracija sudionika
 • 08:30 – 09:00 Svečano otvaranje Kongresa
 • 09:00 – 09:20 Vida Demarin: Novosti na području moždanog udara
 • 09:20 – 09:40 Vanja Bašić Kes: Kriptogeni moždani udar
 • 09:40 – 10:00 Dragutin Kadojić: Epidemiologija moždanog udara
 • 10:00 – 10:20 Reiner Željko: Ateroskleroza kao čimbenik rizika za moždani udar
 • 10:20 – 10:40 Petar Kes: Hipertenzija kao podloga za nastanak moždanog udara

11:00 – 11:30 Pauza

Klinika za neurologiju – SESTRINSKA PREDAVANJA

 • 11:30 – 11:45 Biserka Sedić: Perspektiva sestrinskih istraživanja u neuroznanosti
 • 11: 45 – 12:00 Damir Lučanin: Stres medicinskih sestara u zbrinjavanju neurološkog bolesnika
 • 12:00 – 12:15 Gabrijela Šimunković: Vrijeme je mozak
 • 12:15 – 12:30 Brankica Juranić, Barbara Mikšić, Ines Fanjek, Željko Rakošec: Zbrinjavanje posljedica moždanog udara
 • 12:30 – 12:45 Štefica Mikšić, Željko Rakošec, Brankica Juranić: Neurološki pacijent u palijativnoj skrbi
 • 12:45 – 13:00 Mario Marendić : Proces zdravstvene njege kod oboljelog od moždanog udara
 • 13:00 – 13:15 Lenka Kopačević, Vesna Božan Mihelčić, Grozdana Ćosić: Prepoznavanje faktora neurorizika u razvoju djeteta
 • 13:15 – 13:30 Vlasta Pekić: Holistički pristup u zbrinjavanju neurološkog bolesnika sa vrtoglavicom
 • 13:30 – 13:45 Renata Kefelja, Marina Obad: Moždani udar i rehabilitacija

14:00  Domjenak

14:30 Sastanak Predsjedništva Udruge